Główny Partner SEP

Program

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXVIII SEP - wrzesień 2019

Czytaj
XXVIII SEP - wrzesień 2019
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Raport pracy kompleksów ścianowych jako przykład wielowymiarowej analizy danych

Data: Poniedziałek 24.02.2020

Sesja: Inteligentne metody wielowymiarowej analizy danych w kopalniach podziemnych

Godzina/Sala: 18:15 - 18:30 - C


Tytuł: Raport pracy kompleksów ścianowych jako przykład wielowymiarowej analizy danych

Title: The report on work of longwall complexes as an example of multidimensional data analysis

Autorzy: Łukasz Borecki, Arkadiusz Urbańczyk - JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o.

Streszczenie:
Raport umożliwia obserwację zmian miar charakteryzujących proces wydobycia w ujęciu szczegółowym na poziomie każdego kompleksu ścianowego oraz całościowym – na poziomie konkretnego zakładu lub całej Spółki. Podstawowym celem raportu jest wskazanie potencjalnych obszarów poprawy efektywności oraz zidentyfikowanie czynników umożliwiających doskonalenie produkcji jak i tych w sposób negatywny oddziałujących na przebieg wydobycia. Zaprezentowane zostaną rozwiązania w technologii Oracle Application Express oraz SAP Business Objects.
Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: