Wpływ zmian w konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej na jakość pomiarów geometrii jej pracy

Data: Wtorek 28.02.2023

Sesja: Monitoring, łączność i zasilanie w podziemnych zakładach górniczych

Godzina/Sala: 10:00 - 10:15 - C


Tytuł: Wpływ zmian w konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej na jakość pomiarów geometrii jej pracy

Title: Development of a powered roof support structure to monitor work geometry

Autorzy: Konrad Trzop - PGG SA, KWK Ruda, Ruch Bielszowice, Dawid Szurgacz - PGG SA, KWK ROW, Ruch Chwałowice, Adam Rozmus - PGG SA, KWK Mysłowice-Wesoła, Tomasz Tkocz - PGG SA, KWK ROW, Jan Gil - Polska Grupa Górnicza S.A. Zakład Remontowo - Prodkcyjny,, Łukasz Bazan - Centrum Hydrauliki DOH

Streszczenie:

Monitorowanie parametrów pracy maszyn i urządzeń jest coraz szczerzej stosowane w górnictwie węgla kamiennego. To rozwiązanie jest jednym z elementów idei inteligentnej kopalni. Zakładu wykorzystującego innowacyjne technologie przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych. Celem zastosowania praktycznych rozwiązań w myśl przyświecającej idei jest wzrost efektywności ciągu produkcyjnego oraz bezpieczeństwa pracy załogi. Propozycją autorów jest wprowadzenie wytycznych dla konstrukcji obudowy do pracy systemu monitorującego parametry geometryczne obudowy. Proponowany system wpisuje się w stawiane wymagani tworzenia kopalni inteligentnej, zakładu spełniającego światowe wymagania bezpieczeństwa i efektywności. W prezentacji zobrazowano zmiany w konstrukcji obudowy celem dostosowania jej do pracy systemu monitoringu geometrii sekcji. Przeprowadzone zmiany przyczyniły się do określenia miejsc montażu czujników oraz doprecyzowania parametrów geometrycznych pracy układu pomiarowo - rejestrującego. Zastosowane zmiany w konstrukcji zostały określone w Dokumentacji Techniczno -Ruchowej sekcji obudowy zmechanizowanej.

Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: