Główny Partner SEP

Program

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXVIII SEP - wrzesień 2019

Czytaj
XXVIII SEP - wrzesień 2019
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Specyfika analityki big data w górnictwie podziemnym oraz obszary jej zastosowania na konkretnych przykładach

Data: Poniedziałek 24.02.2020

Sesja: Inteligentne metody wielowymiarowej analizy danych w kopalniach podziemnych

Godzina/Sala: 17:15 - 17:30 - C


Tytuł: Specyfika analityki big data w górnictwie podziemnym oraz obszary jej zastosowania na konkretnych przykładach

Title: Big data analytics in underground mining and areas of its application based on specific examples

Autorzy: Bartłomiej Greń - Famur Institute Sp. z o. o.

Streszczenie:

Referat zawiera omówienie charakterystyki danych generowanych przez procesy górnicze w dobie informatyzacji infrastruktury kopalń. Skupi się odniesieniu specyfiki danych górniczych do innych obszarów przemysłu gdzie stosowana jest analityka big data. Następnie omówione zostaną główne cele stawiane systemom analitycznym w obszarze zwiększania produktywności oraz wsparcia utrzymania ruchu. Prezentacja poparta będzie przykładowymi wynikami analiz skupiających się na śledzeniu produktywności oraz wsparciu obsługi serwisowej w prognozowaniu stanów awaryjnych.

Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: