Systemy cyfrowej transmisji dołowej – koncepcje, urządzenia i wdrożenia

Data: Wtorek 28.02.2023

Sesja: Monitoring, łączność i zasilanie w podziemnych zakładach górniczych

Godzina/Sala: 11:30 - 11:45 - C


Tytuł: Systemy cyfrowej transmisji dołowej – koncepcje, urządzenia i wdrożenia

Title: The paper will present the needs of digital data transmission in underground mines. The specifics of data transmission in explosion hazard conditions will be discussed. Intrinsically safe and flameproof solutions will be described, as well as examples of products offered by Elektrometal SA. The specifics of operation and parameters of products such as EFI-xxx-13, EFI-AP-22, EFI-OZS-22 will be presented. In addition to the presentation of products, examples of installations in mining and the benefits of their use will be discussed.

Autorzy: Edward Cieślar, Jan Kaleta - Elektrometal SA

Streszczenie:

W referacie zostaną przedstawione aspekty związane z potrzebą transmisji danych cyfrowych w podziemiach kopalń. Omówiona zostanie specyfika transmisji danych w warunkach zagrożenia wybuchem. Opisane zostaną rozwiązania iskrobezpieczne i ognioszczelne oraz przykładowe produkty oferowane przez firmę Elektrometal SA. Zostanie przybliżona specyfika działania oraz parametry produktów takich jak EFI-xxx-13, EFI-AP-22, EFI-OZS-22. Poza przedstawieniem produktów omówione zostaną przykładowe instalacje w górnictwie i korzyści wynikające z ich zastosowania.

Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: