Główny Partner SEP

Program

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXVIII SEP - wrzesień 2019

Czytaj
XXVIII SEP - wrzesień 2019
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Transmisja danych w wyrobiskach górniczych z wykorzystaniem systemu RESYS

Data: Wtorek 25.02.2020

Sesja: Zasilanie, łączność i monitoring w podziemnej eksploatacji złóż

Godzina/Sala: 9:15 - 9:30 - H


Tytuł: Transmisja danych w wyrobiskach górniczych z wykorzystaniem systemu RESYS

Title: Data transmission in mining excavations using the RESYS system.

Autorzy: Artur Dylong, Dariusz Musioł - Politechnika Śląska, Joanna Płachetka - 2RHP sp.z o.o, Łukasz Ochman - 2RHP sp. z o.o

Streszczenie:

Sprawna i niezawodna transmisja danych w nowoczesnej kopalni jest jednym z podstawowych czynników gwarantujących bezpieczne i wydajne prowadzenie robót górniczych. Bez niezawodnej transmisji danych, czy to danych technologicznych czy głosowych nie ma możliwości prowadzenia ruchu w nowoczesnej kopalni i sprawnego nią zarządzania. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat powszechnie wykorzystywano do transmisji danych technikę przewodową, opartą o rozwiązania transmisji szeregowej, transmisji modemowej czy też transmisji z wykorzystaniem światłowodów. Stosunkowo rzadko spotyka się w górnictwie rozwiązania transmisji bezprzewodowej. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać w samej naturze transmisji bezprzewodowej, która niestety jest bardzo zależna od warunków jakie panują w obszarze, gdzie transmisja ma być realizowana. Chodzi w tym przypadku
o propagację fal i uzyskiwane skuteczne zasięgi transmisji. Dotychczas pomimo wysiłku wielu firm
w polskim górnictwie transmisja ta nie jest powszechna. Nowy system pod nazwą RESYS, który pojawił się na rynku i pomyślnie przeszedł pierwsze próby ruchowe daje nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy. W niniejszym artykule autorzy opisują zasadę działania systemu, jego podstawowe funkcje oraz możliwości adaptacji i rozwoju w latach najbliższych.

Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: