Główny Partner SEP

Program

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXVIII SEP - wrzesień 2019

Czytaj
XXVIII SEP - wrzesień 2019
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Wsparcie analizy wizualnej danych wielowymiarowych za pomocą dedykowanych narzędzi informatycznych na przykładzie systemu Kontroli Wydzielania Metanu FAMAC KWM

Data: Poniedziałek 24.02.2020

Sesja: Inteligentne metody wielowymiarowej analizy danych w kopalniach podziemnych

Godzina/Sala: 17:30 - 17:45 - C


Tytuł: Wsparcie analizy wizualnej danych wielowymiarowych za pomocą dedykowanych narzędzi informatycznych na przykładzie systemu Kontroli Wydzielania Metanu FAMAC KWM

Title: The visual analysis tool of multidimensional data using dedicated IT tools on the example of the FAMAC KWM Methane Emission Control System.

Autorzy: Łukasz Herb - Famur Institute Sp. z o. o.

Streszczenie:

Zagadnienie analizy wizualnej i narzędzi ją wspierających jest często pomijane gdy mowa o analizie danych. Jest to jednak podstawowe narzędzie pozwalające poznać charakter i użyteczność danych przed ich dalszym, automatycznym przetwarzaniem np. w celu uczenia maszynowego.
W referacie przedstawiona zostanie charakterystyka danych wielowymiarowych na przykładzie systemu kontroli wydzielania metanu, a także wskazane zostaną sposoby gromadzenia i przetwarzania takich danych.
Zaprezentowane zostaną cechy systemu wspierającego analizę wizualną danych wielowymiarowych które pozwalają na ich manualne przeglądanie, ocenę jakości danych oraz ich wzajemnych zależności z uwzględnieniem charakteru danych, manualnych możliwości użytkownika i używanego sprzętu komputerowego.
Wskazane zostaną nowoczesne narzędzia informatyczne pozwalające na implementację wymienionych cech na przykładzie modułu analizy wizualnej systemu FAMAC KWM w taki sposób, aby narzędzie było możliwie jak najbardziej uniwersalne.
System FAMAC KWM wybrano ze względu na integrację danych pochodzących z wielu źródeł: urządzenia pomiarowe, historyczne dane z maszyn, ręczne notatki, raporty metanometrii automatycznej. Wszystkie te źródła należało zintegrować w jednym repozytorium a następnie umożliwić dostęp narzędziom analitycznym.

Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: