Zastosowanie technologii MEMS w maszynach górniczych

Data: Wtorek 28.02.2023

Sesja: Monitoring, łączność i zasilanie w podziemnych zakładach górniczych

Godzina/Sala: 9:45 - 10:00 - C


Tytuł: Zastosowanie technologii MEMS w maszynach górniczych

Title: Application of MEMS technology in mining machines

Autorzy: Konrad Trzop - PGG SA, KWK Ruda, Ruch Bielszowice, Jarosław Brodny - Politechnika Śląska, Dawid Szurgacz - PGG SA, KWK ROW, Ruch Chwałowice

Streszczenie:

Technologia MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) to zminiaturyzowane urządzenie elektro-mechaniczne. To technologia rozwoju zaawansowanych maszyn i urządzeń, która jest istotą opracowania funkcjonowania najbardziej charakterystycznych zjawisk dzisiejszego świata. Rozwiązanie to pozwoliło na skonstruowanie micro zintegrowanych systemów i urządzeń, które łączą elementy elektroniki i mechaniki. Układami MEMS najczęściej wykorzystywanymi w obecnych czasach są tzw. akcelerometry. Akcelerometry umożliwiają pomiar przyśpieszenia urządzenia lub maszyny w 3 osiach (X,Y,Z) wykorzystując do tego przyśpieszenia kondensatorów różnicowych, których pojemność jest mierzona i przekształcana w napięcie lub liczbę binarną i kolejno przekazywana do mikroprocesora. Akcelerometry mierzą przyśpieszenie wynikające z ruchu oraz przyciągania ziemskiego. Sposoby zastosowania tego rozwiązania w monitorowaniu pracy maszyn i urządzeń wzbudziło w autorach chęć wykorzystania technologii MEMS do stworzenia układu rejestrująco – pomiarowego pracę obudowy zmechanizowanej. Prezentacja porusza innowacyjne zastosowanie czujników w technologii MEMS do pomiaru geometrii sekcji obudowy zmechanizowanej. Zastosowane rozwiązanie umożliwiło pomiary nachyleń i wysokości za pośrednictwem prototypu układu pomiarowo - rejestrującego. Autorzy w prezentacji omawiają sposób pracy systemu oraz jego praktyczne zastosowanie na stanowisku badawczym. Przedstawione informacje stanowią cenne źródło wiedzy w zakresie monitorowani maszyn i urządzeń w inżynierii mechanicznej.

Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: