Główny Partner SEP

Program

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXVIII SEP - wrzesień 2019

Czytaj
XXVIII SEP - wrzesień 2019
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Dobre praktyki w zapewnieniu stateczności wyrobisk korytarzowych i specjalnych w górnictwie – cz. I: Długotrwałe wyrobiska korytarzowe na dużej głębokości

Informacje

Data: Poniedziałek 24.02.2020

Godzina/Sala: 14:00 - 16:00 - Piano

Prowadzący: Łukasz Herezy (LW Bogdanka SA), Piotr Małkowski (AGH)

Galeria zdjęć z sesji

Od lat sesje tematyczne poświęcone problematyce utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych stanowią nieodłączny punkt programu kolejnych edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej. W tym roku odbędzie się dwudniowa sesja pn. Dobre praktyki w zapewnieniu stateczności wyrobisk korytarzowych i specjalnych w górnictwie, a jej obrady rozpocznie sesja tematyczna poświęcona długotrwałym wyrobiskom korytarzowym na dużej głębokości. W ramach tej części sesji poruszone zostaną zagadnienia związane z badaniami struktur skalnych, monitoringiem wyrobisk kapitalnych oraz budową modelu geomechanicznego na potrzeby optymalizacji doboru obudowy wyrobisk korytarzowych w określonych warunkach geologiczno-górniczych. Zaprezentowane zostaną specjalne konstrukcje obudów podporowych o wysokiej wytrzymałości dla wyrobisk kapitalnych w trudnych warunkach geologiczno-górniczych. Przedstawione zostaną także, szczególnie istotne w odniesieniu do poruszanej problematyki zapewnienia stateczności wyrobisk kapitalnych, wyniki badań nośności skorodowanych złączy ciernych oraz wytrzymałości łuków obudowy podatnej wraz z analizą wpływu czynników wpływających na proces korozji. Naturalnie, zgodnie z charakterem Szkoły, podczas obrad sesji nie zabraknie prezentacji doświadczeń z zastosowania dedykowanych rozwiązań technicznych w praktyce.

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
14:00 - 14:15 Michał Marciniak, Bartosz Marciniak - Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. System zarządzania złożem w LW Bogdanka - model geomechaniczny video
14:15 - 14:30 Marek Jendryś - Politechnika Śląska Przykład modelowania numerycznego górotworu i obudowy ŁPzm dla potrzeb jej doboru w określonych warunkach geologiczno-górniczych video
14:30 - 14:45 Piotr Głuch - PRO-KOM Specjalne konstrukcje obudów podporowych o wysokiej wytrzymałości dla szczególnie trudnych warunków geologiczno-górniczych dla górniczych wyrobisk kapitalnych video
14:45 - 15:00 Katarzyna Dusza-Pilarz - KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG RUDNA Doświadczenia ze stosowania obudowy podporowej typu KaPa, ŁPrw, ŁPrp w warunkach O/ZG Rudna video
15:00 - 15:15 Daniel Ciemała, Robert Łazarczyk, Adam Ratajczak, Tomasz Polus - JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Zastosowanie obudowy ŁPzm w warunkach JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów" video
15:15 - 15:30 Adam Ratajczak - JSW S.A. KWK Knurów-Szczgłowice Badanie stanu i zachowanie się struktur skalnych metodą endoskopową (kamerą wziernikową) oraz rozwarstwieniomierzem wielopoziomowym video
15:30 - 15:45 Piotr Małkowski, Zbigniew Niedbalski, Łukasz Bednarek, Tadeusz Majcherczyk - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Monitoring głównych wyrobisk korytarzowych w długim okresie czasu video

Partnerzy: