GÓRNICTWO OK – branża zrównoważonego rozwoju (ekonomia, środowisko, ludzie)

Informacje

Data: Poniedziałek 27.02.2023

Godzina/Sala: 14:00 - 19:00 - H

Prowadzący: Paweł Bogacz (AGH)

Galeria zdjęć z sesji
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
14:00 - 14:20 Katarzyna Styk - Akademia Górniczo-Hutnicza Mapowanie interesariuszy lokalnych - jak to zrobić? video
14:20 - 14:40 Mirosław Mocek - Polska Grupa Górnicza SA Certyfikacja maszyn, urządzeń i wyrobów stosowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych video
14:40 - 15:00 Tomasz Malurdy - Polska Grupa Górnicza SA Kontrola jakości dostaw materiałowych w podziemnych zakładach górniczych - analiza przypadków video
15:00 - 15:20 Paweł Bogacz - Akademia Górniczo-Hutnicza Węgiel kamienny niezbędnym paliwem przejściowym w polskim systemie energetycznym - kontekst śladu węglowego video
15:20 - 15:40 Gabriela Woźniak - Uniwersytet Śląski w Katowicach Kopalnie czy bagna? Fakty o obiegu węgla w środowisku video
15:40 - 16:00 Sylwia Wierzcholska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Skała płonna, a usługi ekosystemowe w mieście
16:00 - 16:20 Joanna Grzybowska-Pietras - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej W jaki sposób owce mogą pomóc w stabilizacji zboczy zwałów skały płonnej video
16:20 - 16:40 Antoni Niemiec, Marcin Żur - PGG SA, KWK Bolesław Śmiały Wykorzystanie wody dołowej do celów sprzedaży video
16:40 - 17:00 Agnieszka Copa - Polska Grupa Górnicza SA Wyzwania i możliwości zarządzania przedsiębiorstwem górniczym w zakresie zwalczania pandemii COVID-19, na przykładzie PGG SA
17:00 - 17:20 Arkadiusz Kustra, Natalia Kowalska, Sylwia Lorenc, Anna Wiktor-Sułkowska, Magdalena Jaruga - Akademia Górniczo-Hutnicza Kształcenie kadr na potrzeby zrównoważonego łańcucha wartości w przemyśle surowcowym - projekt Raven video

Partnerzy: