Główny Partner SEP

Program

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXVIII SEP - wrzesień 2019

Czytaj
XXVIII SEP - wrzesień 2019
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Na drodze do zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych

Informacje

Data: Poniedziałek 24.02.2020

Godzina/Sala: 14:00 - 16:30 - B

Prowadzący: Michał Kopacz (IGSMiE PAN)

Galeria zdjęć z sesji

Podczas Szkoły Eksploatacji Podziemnej od lat istnieje sesja dotycząca aspektów głównie ekonomicznych i efektywnościowych, w tym roku będzie nosiła tytuł: „Na drodze do zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych”. Wśród zagadnień ekonomicznych będzie poruszany aspekt ekonomicznej zasadności wybierania złoża węgla kamiennego metodami specjalnymi oraz wyceny złoża opartej o analizę wariantową. Ponadto zostanie zaprezentowany przykład optymalnej strategii kosztów dla prowadzenia robót przygotowawczych w kopalniach węgla kamiennego. Na przykładzie KGHM (ZG Lubin) zostanie przedstawiona metoda kosztów całkowitych jako element analizy porównawczej użytkowania różnych typów wozów odstawczych. Z aspektów efektywnościowych na uwagę zasługuję technologia suchej separacji opartej na zastosowaniu nowej generacji powietrzno-wibracyjnych separatorów typu FGX. Zostanie także przedstawiony temat dotyczący analizy danych.

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
14:00 - 14:15 Agnieszka Sioła-Liśnikowska, Bogusław Smólka, Mateusz Hajdun - JSW Innowacje Dywersyfikacja działalności głównej GK JSW obecna w działaniach JSW Innowacje video
14:15 - 14:30 Wiesław Blaschke, Ireneusz Baic - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Gabriel Buchalik - Warkop Sp. z o.o. Jankowice Efektywność ekonomiczna procesu suchej separacji węgla - światowe i polskie doświadczenia video
14:30 - 14:45 Marcin Wiącek - Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. Wyniki produkcyjne ścian kombajnowych i strugowych prowadzonych w warunkach LW Bogdanka video
14:45 - 15:00 Andrzej Walentek - GIG Łańcuch wartości strategią dla optymalizacji kosztów drążenia i użytkowania chodników przyścianowych w kopalniach węgla kamiennego video
15:00 - 15:15 Tomasz Kaniewski, Mirosław Lewicki - KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin Ocena nowej generacji wozów odstawczych CB4-24TB produkcji KGHM ZANAM w kopalni ZG Lubin prowadzona w oparciu o monitoring i indywidualną opinię operatorów
15:15 - 15:30 Piotr Krawczyk, Andrzej Walentek - GIG, Aleksander Wrana, Grzegorz Wacławek - Węglokoks Kraj sp. z o.o. Ocena efektywności ekonomicznej projektu inwestycyjnego w przemyśle górniczym wykorzystującego wydobycie węgla metodami specjalnymi. Nagroda II imienia prof. Bolesława Krupińskiego video
15:30 - 15:45 Sebastian Buczak - LW Bogdanka SA Ekonomiczne uzasadnienie stosowania elastycznej siatki poliestrowej do przygotowania przedziału likwidacyjnego ściany video
15:45 - 16:00 Tomasz Kuchta - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Autorskie podejście do wyceny wariantowej złóż video
16:00 - 16:15 Marek Pyka - Microsoft Platforma Danych (surowych) na potrzeby gromadzenia i analizy danych z urządzeń i instalacji w przedsiębiorstwie górniczym video
16:15 - 16:30 A.N. Ascheulova, V.N. Pochepov, Yu.I. Demchenko, V.I. Sulaev Mechanizm oceny celowości wsparcia nierentownych kopalń video

Partnerzy: