Główny Partner SEP

biuletyn

XXVIII SEP - luty 2019

Czytaj
XXVIII SEP - luty 2019

biuletyn

Biuletyn XXVIII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVIII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Warsztaty – Modelowanie geologiczne złoża wielopokładowego za pomocą programu ABB MineScape

Informacje

Data: środa 27.02.2019

Godzina/Sala: 09:00 - 13:00 - A

Prowadzący: Dominik Galica - IGSMiE PAN

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach modelowania geologicznego złóż w programie MineScape, przygotowanych dla Państwa wspólnie przez firmę ABB oraz IGSMiE PAN. 

 

Warsztaty będą obejmowały następujące zagadnienia:

 • Podstawy obsługi MineScape 6.0
 • Operacje na danych graficznych,
 • Przetwarzanie i analiza danych otworowych,
 • Modelowanie struktury pokładów,
 • Modelowanie uskoków,
 • Modelowanie jakości złoża,
 • Szacowanie zasobów.

 

ABB MineScape – system wspomagający modelowanie geologiczne i projektowanie górnicze

 

MinescapeStworzony by sprostać specyficznym wymaganiom przemysłu, system MineScape jest stale testowany, wzbogacany na podstawie informacji zwrotnej od użytkowników i utrzymuje swoją mocną pozycję w najbardziej złożonych przedsięwzięciach górniczych na Świecie. MineScape jest systemem o szerokim zastosowaniu w procesie modelowania geologii i projektowania eksploatacji i zyskał uznanie w Australii, Południowo-wschodniej Azji, Ameryce Północnej, Afryce, w Europie w tym w Polsce. MineScape zaprojektowany jest tak, aby w pełni wykorzystywał moc obliczeniową, sieć i możliwości pracy z grafiką trójwymiarową drzemiące we współczesnych stacjach roboczych systemu Windows Dzięki zastosowaniu technologii klient-serwer i języka programowania posiadającego specyficzną dla górnictwa funkcjonalność, MineScape przedstawia sobą wykorzystujący najświeższe trendy w informatyce, praktyczny pakiet oprogramowania dającego konkretne wyniki.

 

 MineScape posiada cechy przyczyniających się do łatwości użytkowania i pracy:

 • graficzny Interfejs Użytkownika scalającey i udostępniający różnorodne funkcje i dane,
 • intuicyjne i przyjazne środowisko pracy,
 • dostęp do danych graficznych 3D i modułów dla wielu użytkowników jednocześnie,
 • udogodnienia oszczędzające czas pracy jak makra,

MineScape współpracuje z wieloma produktami innych firm, zapewniając integrację procesów przetwarzania danych z innymi systemami.

 Jądro systemu stanowi:
 • w pełni zintegrowany system 3D CAD posiadający funkcje pomocne w projektowaniu górniczym (w tym plotowanie),
 • biblioteka zorientowanych górniczo funkcji, m.in. operacje na powierzchniach, gridowanie, zarządzanie transakcjami (transakcja – fakt urobienia określonej objętości górotworu w określonych przedziale czasu),
 • obliczanie objętości i zasobów w rozbiciu na kategorie jakościowe kopaliny,
 • środowisko tworzenia przystosowanych raportów,
 • przystosowany do potrzeb górnictwa język programowania MPL (MineScape Programming Language).
 
Geologiczna Baza Danych

MineScape GDB to zbudowana w oparciu o Oracle RDBMS baza danych geologicznych zdolna archiwizować i przetwarzać dane oraz tworzyć raporty o całej informacji geologicznej kopalni.

 
Modelowanie Stratygrafii

STRATMODEL generuje trójwymiarowy model złoża oraz model rozkładu parametrów jakościowych w pokładach. Posiada elastyczność pozwalającą modelować złoże o wielu pokładach, przerostach, rozszczepieniach i uskokach.

 
Modelowanie Blokowe

BLOCK MODEL generuje trójwymiarowy model jakościowy złóż zarówno sedymentacyjnych jak i pochodzenia wulkanicznego nieregularnych ciał rudnych. Sprawdza się również w modelowaniu jakości pokładów o znacznej miąższości.

 
Projektowanie Podziemne i Odkrywkowe

UNDERGROUND DESIGN / OPEN-CAST DESIGN zawierają serię interaktywnie działających narzędzi graficznych pomagających projektować systemy zabierkowe, ściany, zabierki odkrywkowe, bloki/sektory eksploatacyjne płaskie oraz bryły 3D.

 
Zasoby

RESERVES umożliwia szybką i dokładną kalkulację zasobów geologicznych i górniczych z uwzględnieniem kryteriów jakościowych.

 
Harmonogramowanie

SCHEDULE używany jest do optymalizacji metod i sekwencji urabiania, zapewniając prognozę przemieszczeń materiału i maszyn w nawiązaniu do długo- jak i krótkoterminowych projektów.

Partnerzy: