Złoty Partner SEP 2018:
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Program

Poniedziałek - 23.02.2015

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
09:00 - 13:00 Rejestracja uczestników

Hotel Qubus, Kraków, ul. Nadwiślańska 6
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 14:10 Otwarcie obrad XXIV Szkoły Eksploatacji Podziemnej
14:10 - 16:30 Obrady sesji plenarnej: Górnictwo podziemne – gdzie jesteśmy dokąd zmierzamy
16:30 - 17:00 Przerwa kawowa
17:00 - 19:00 Obrady sesji plenarnej: Górnictwo podziemne – gdzie jesteśmy dokąd zmierzamy
19:00 - 20:00 Kolacja
20:00 - Wieczór KGHM Polska Miedź S.A.

Wtorek - 24.02.2015

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
09:00 - 11:00 Obrady w sesjach:
Nowe techniki i technologie - część I
Informatyka w górnictwie
Człowiek i środowisko
Audyt i kontrola wewnętrzna
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 13:00 Obrady w sesjach:
Nowe techniki i technologie - część I
Informatyka w górnictwie
Otwarte posiedzenie Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Komitetu Górnictwa PAN
Audyt i kontrola wewnętrzna
13:00 - 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 - 16:00 Obrady w sesjach:
Seminarium: Wpływ wstrząsów górniczych na powierzchnię – ocena, skala sejsmiczności, prognozy, przeciwdziałanie
Nowe techniki i technologie - część II
Oblicza kryzysu w górnictwie w liczbach i opinii ekspertów; możliwości działania
Szkolenia IT
16:00 - 16:30 Przerwa kawowa
16:30 - 19:00 Obrady w sesjach:
Nowe techniki i technologie - obudowa kotwiowa
CSR, Społeczna odpowiedzialność biznesu - praktyka działania
Oblicza kryzysu w górnictwie w liczbach i opinii ekspertów; możliwości działania
Szkolenia IT
19:00 - 20:00 Kolacja
20:00 - Wieczór Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Środa - 25.02.2015

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
09:00 - 11:00 Obrady w sesjach:
Geomatyka górnicza
Monitoring procesów podziemnej eksploatacji złóż
Transport i odstawa urobku
Szkolenia IT
Meeting "Robotics in Mining"
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 13:00 Obrady w sesjach:
Geomatyka górnicza
Monitoring procesów podziemnej eksploatacji złóż
Transport i odstawa urobku
Szkolenia IT
Meeting "Robotics in Mining"
13:00 - 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 - 16:00 Obrady w sesjach:
Optymalizacja w elektroenergetyce i gospodarce energetycznej kopalń
International Mining Forum 2015 - część 1
Eksploatacja w warunkach zagrożeń - wentylacja, klimatyzacja, metan
Pozyskiwanie środków dla finansowania inwestycji w dziedzinie innowacji i ochrony środowiska w górnictwie
Uwarunkowania formalnoprawne, techniczne i środowiskowe prowadzenia robót strzałowych
Szkolenia IT
16:00 - 16:30 Przerwa kawowa
16:30 - 18:30 Praktyczna prezentacja narzędzi firmy Bentley Systems
Szkolenia IT
19:00 - 20:00 Kolacja
20:00 - Wieczór Kopex PBSz S.A.

Czwartek - 26.02.2015

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 10:45 Obrady w sesjach:
Zarządzanie bezpieczeństwem w górnictwie
International Mining Forum 2015 - część 2
10:45 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 12:00 Obrady w sesjach:
Zarządzanie bezpieczeństwem w górnictwie
International Mining Forum 2015 - część 2
12:00 - 13:00 Przerwa obiadowa
13:00 - 14:00 Przejazd do Teatru im. Juliusza Słowackiego autobusami spod hotelu Qubus
14:00 - 15:30 Obrady w teatrze im. J. Słowackiego:
Sesja jubileuszowa z okazji 70-lecia KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.
15:30 - 17:00 Forum Dyskusyjne: Co dalej z kopalniami węgla kamiennego – restrukturyzować na pewno, likwidować, ale jak, a może budować – jeśli tak, kiedy?
17:00 - 17:15 Przerwa kawowa
17:15 - 18:15 Raporty branżowe:

- Raport WUG o stanie bezpieczeństwa w górnictwa w Polsce w roku 2014
- Raporty na temat górnictwa w Polsce w roku 2014:
- rud miedzi - KGHM Polska Miedź S.A.
- węgla kamiennego - ARP S.A.
- rud cynku i ołowiu - ZGH Bolesław S.A.
18:15 - 19:30 Uroczysta Gala Konkursowa:
- ogłoszenie wyników konkursów: Bezpieczna Kopalnia, Kopalnia Roku, Górniczy Sukces Roku
- wręczenie statuetki Złotego Sponsora Szkoły
- ogłoszenie wyników X Turnieju Wiedzy Górniczej pod patronatem Trybuny Górniczej, KGHM Polska Miedź SA i KOPEX SA
- wspólne zdjęcie uczestników Szkoły 2015
19:30 - 20:30 Koncert Galowy
20:30 - 23:00 Spotkanie w foyer teatru im. J. Słowackiego - zaprasza KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.
23:00 - Powrót do hotelu Qubus

Piątek - 27.02.2015

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
09:00 - 12:00 Sesja naukowa uczestników World Mining Students Meeting Kraków 2015
12:00 - Zakończenie obrad XXIV Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Poniedziałek - 23.02.2015

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
09:00 - 13:00 Rejestracja uczestników

Hotel Qubus, Kraków, ul. Nadwiślańska 6
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 14:10 Otwarcie obrad XXIV Szkoły Eksploatacji Podziemnej
14:10 - 16:30 Obrady sesji plenarnej: Górnictwo podziemne – gdzie jesteśmy dokąd zmierzamy
16:30 - 17:00 Przerwa kawowa
17:00 - 19:00 Obrady sesji plenarnej: Górnictwo podziemne – gdzie jesteśmy dokąd zmierzamy
19:00 - 20:00 Kolacja
20:00 - Wieczór KGHM Polska Miedź S.A.

Czwartek - 26.02.2015

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - 10:45 Obrady w sesjach:
Zarządzanie bezpieczeństwem w górnictwie
International Mining Forum 2015 - część 2
10:45 - 11:00 Przerwa kawowa
11:00 - 12:00 Obrady w sesjach:
Zarządzanie bezpieczeństwem w górnictwie
International Mining Forum 2015 - część 2
12:00 - 13:00 Przerwa obiadowa
13:00 - 14:00 Przejazd do Teatru im. Juliusza Słowackiego autobusami spod hotelu Qubus
14:00 - 15:30 Obrady w teatrze im. J. Słowackiego:
Sesja jubileuszowa z okazji 70-lecia KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.
15:30 - 17:00 Forum Dyskusyjne: Co dalej z kopalniami węgla kamiennego – restrukturyzować na pewno, likwidować, ale jak, a może budować – jeśli tak, kiedy?
17:00 - 17:15 Przerwa kawowa
17:15 - 18:15 Raporty branżowe:

- Raport WUG o stanie bezpieczeństwa w górnictwa w Polsce w roku 2014
- Raporty na temat górnictwa w Polsce w roku 2014:
- rud miedzi - KGHM Polska Miedź S.A.
- węgla kamiennego - ARP S.A.
- rud cynku i ołowiu - ZGH Bolesław S.A.
18:15 - 19:30 Uroczysta Gala Konkursowa:
- ogłoszenie wyników konkursów: Bezpieczna Kopalnia, Kopalnia Roku, Górniczy Sukces Roku
- wręczenie statuetki Złotego Sponsora Szkoły
- ogłoszenie wyników X Turnieju Wiedzy Górniczej pod patronatem Trybuny Górniczej, KGHM Polska Miedź SA i KOPEX SA
- wspólne zdjęcie uczestników Szkoły 2015
19:30 - 20:30 Koncert Galowy
20:30 - 23:00 Spotkanie w foyer teatru im. J. Słowackiego - zaprasza KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.
23:00 - Powrót do hotelu Qubus

Piątek - 27.02.2015

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
09:00 - 12:00 Sesja naukowa uczestników World Mining Students Meeting Kraków 2015
12:00 - Zakończenie obrad XXIV Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Partnerzy: