Cyberbezpieczeństwo w przemyśle 4.0

Cyberbezpieczeństwo w przemyśle 4.0

W ramach XXXII SEP odbędzie się sesja szkoleniowa pt. „Cyberbezpieczeństwo w przemyśle 4.0” oraz warsztaty „Cyberpoligon” – projekt współorganizowany przez ISAC-GIG i Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN.

W pierwszym dniu Szkoły w hotelu Galaxy odbędą się zamknięte warsztaty „Cyberpoligon”, w których inżynierowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo w firmach sektora wydobywczo-energetycznego w specjalnie dostosowanej sali będą mieli możliwość „walki” w zakresie wykrywania i reagowania na zagrożenia w realistycznym środowisku chmurowym. Równolegle odbywać się będzie sesja szkoleniowa prowadzona będzie przez ekspertów branżowych m.in. ISAC-GIG, Operator Chmury Krajowej, Microsoft, CISCO, Integrity Partners oraz jednostki naukowo-badawcze.

Podczas Gali Konkursowej w Teatrze im. J. Słowackiego zostaną przedstawione wyniki rywalizacji zespołów w „Cyberpoligonie” oraz raport branżowy nt. stanu cyberbezpieczeństwa w przemyśle.

13-02-2023 9:28

Partnerzy: