Cyberbezpieczeństwo cz.I – Hotel Galaxy

Informacje

Data: Poniedziałek 27.02.2023

Godzina/Sala: 14:00 - 19:00 - Hotel GALAXY

Warsztaty „Cyberpoligon”
i sesja szkoleniowa pt. „Cyberbezpieczeństwo w przemyśle 4.0"

Przedsięwzięcie organizowane jest przez ISAC-GIG oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN przy udziale Politechniki Śląskiej w ramach konferencji pt. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, która po raz 32. odbędzie się w Krakowie, w dniach 27.02 – 1.03.2023 r. Z uwagi na charakter problematyki tego projektu zarówno sesja jak i cyberpoligon będą przedsięwzięciem zamkniętym, w którym udział wezmą jedynie zaproszone osoby reprezentujące dział

W pierwszym dniu (27.02.2023) odbędą się warsztaty „Cyberpoligon”, w których wezmą inżynierowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo w firmach górniczych i energetycznych. W ramach „Cyberpoligonu” będą mieli możliwość „walki” w realistycznym środowisku w zakresie wykrywania i reagowania na prawdziwe zagrożenia związane z usługami chmurowymi Microsoft. Przewidujemy udział do 10 zespołów po 4-5 osób, które to zespoły zgromadzone zostaną na stanowiskach zainstalowanych w specjalnie do tego przystosowanej sali. Dla każdego zespołu przygotowane zostanie stanowisko komputerowe z dostępem do sieci.

Równolegle do warsztatów, w sąsiedniej sali wykładowej trwać będą obrady sesji szkoleniowej pt. „Cyberbezpieczeństwo w przemyśle 4.0”. Wykłady i prezentacje prowadzone będą przez specjalistów i ekspertów branżowych (m.in.: ISAC-GIG, Operator Chmury Krajowej, Microsoft, CISCO, Integrated Solutions) oraz uczelnie i instytuty naukowo-badawcze).

W następnym dniu, tj. 28.02.2023 r. odbędzie się posiedzenie członków ISAC-GIG, czyli Centrum Wymiany i Analizy Informacji w Zakresie Cyberbezpieczeństwa dla sektora wydobywczo-energetycznego.

W godzinach popołudniowych uczestnicy Cyberpoligonu i sesji szkoleniowej wezmą udział w obradach Szkoły Eksploatacji Podziemnej w teatrze im. J. Słowackiego m.in. w Gali konkursowej, podczas której przedstawiony zostanie raport na temat stanu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w polskich przedsiębiorstwach przygotowany przez Politechnikę Śląską oraz ogłoszone zostaną wyniki rywalizacji zespołów uczestniczących w Cyberpoligonie.

W trzecim dniu (1.03.2023 r.) zorganizowana zostanie wizyta w jednostkach w kilku jednostkach typu Security Operations Center (SOC) m.in. CISCO, gdzie będzie można poznać wykorzystywane rozwiązania oraz porozmawiać nt. sposobu organizacji i działania tego typu jednostek.

Celem projektu jest upowszechnianie dobrych praktyk na rzecz wzrostu świadomości w obszarze szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa, uświadomienie skali zagrożeń atakami w sieci, warsztaty praktyczne (Cyberpoligon), wymiana wiedzy z innymi OUK.

 

Odbiorcami są:

  1. Działy przedsiębiorstw wydobywczych odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów IT/OT,
  2. Kierownictwo przedsiębiorstw współpracujących z przemysłem wydobywczym,
  3. Uczestnicy konferencji, użytkownicy systemów OT zainteresowani tematyką cyberbezpieczeństwa.

Pożytkiem publicznym projektu jest:

  1. Zwrócenie uwagi kierownictwa Przedsiębiorstw na istotność problematyki bezpieczeństwa systemów przemysłowych dla ich funkcjonowania na współczesnym rynku poprzez upowszechnienie informacji o projekcie wśród uczestników konferencji (ponad 400 osób) oraz przez media społecznościowe.
  2. Współzawodnictwo w warsztatach wskaże na obszary, na które należy zwrócić szczególny nacisk w wyszkoleniu poszczególnych zespołów i pozwoli na podjęcie działań korygujących.
  3. Zwrócenie uwagi „zwykłego” użytkownika systemów przemysłowych na skalę zagrożeń na jakie jest narażony w codziennej pracy.
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
14:00 - 15:00 Łukasz Ciukaj - CISCO Czy i jak wdrażać model Zero Trust w sieciach OT?
15:00 - 15:45 Bartosz Krupowski - Integrity Partners Chroń należycie swoje dane
15:45 - 16:45 Janusz Małgorzaciak, Jacek Skrzydło – Microsoft Wyzwania organizacji w budowaniu odporności w wymiarze współczesnych zagrożeń
16:45 - 17:45 Adam Milczarek – Palo Alto Pierwsza rozszerzona platforma do zarządzania i reagowania na zagrożenia
17:45 - 18:45 Robert Przychodzień - Szef bezpieczeństwa OChK Bezpieczeństwo Platformy OChK i monitoring bezpieczeństwa środowisk IT / OT w platformie Microsoft Defender i Microsoft Sentinel

Partnerzy: