Czy i jak wdrażać model Zero Trust w sieciach OT?

Data: Poniedziałek 27.02.2023

Sesja: Cyberbezpieczeństwo cz.I – Hotel Galaxy

Godzina/Sala: 14:00 - 15:00 - Hotel GALAXY


Tytuł: Czy i jak wdrażać model Zero Trust w sieciach OT?

Autorzy: Łukasz Ciukaj - CISCO

Streszczenie:
Materiały:

Partnerzy: