Jednoczesne zarządzanie planami jakości i wielkości produkcji w oparciu o narzędzia MineScape i Deswik

Data: Poniedziałek 27.02.2023

Sesja: Geomatyka Górnicza cz.I

Godzina/Sala: 14:20 - 14:35 - C


Tytuł: Jednoczesne zarządzanie planami jakości i wielkości produkcji w oparciu o narzędzia MineScape i Deswik

Title: Simultaneous management of quality and production volume plans based on MineScape and Deswik tools

Autorzy: Aleksandra Burczyk, Łukasz Smędowski, Piotr Sosnowski, Joanna Kuchenbecker-Gacka, Patrycja Wyrobek - JSW SA

Streszczenie:

Jednoczesne, zintegrowane zarządzanie jakością i wielkością produkcji w horyzoncie krótko- i długoterminowym jest fundamentalną wiedzą wykorzystywaną do planowania procesów sprzedażowych. Poziom kluczowych parametrów kontraktowych bezpośrednio powiązany jest z wyceną i pozycjonowaniem węgli w ujęciu handlowym. Dostępność węgli ( planowany poziom produkcji ) stanowi drugi niezbędnych aspekt handlowy.
W 2020r. wprowadzono w JSW model zarządzania jakością i wielkością produkcji oparty na nowoczesnych narzędziach informatycznych tj. system MineScape, który wykorzystywany jest do modelowania złoża i system Deswik - umożliwiający harmonogramowanie rozcięcia złoża w zadanej perspektywie czasu.
Obecnie wypracowany model planowania jakości i wielkości produkcji węgla pokładowego stosowany jest jednocześnie na wszystkich kopalniach należących do JSW S.A. wpływając bezpośrednio na ocenę perspektyw rozwojowych zakładów górniczych.

Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: