Geomatyka Górnicza cz.I

Informacje

Data: Poniedziałek 27.02.2023

Godzina/Sala: 14:00 - 16:30 - C

Prowadzący: Artur Krawczyk (AGH)

Galeria zdjęć z sesji

W 2023 roku sesję otworzy referat, którego tematyka dotyczy modelowania dopływów wód do wyrobisk górniczych. Tego typu tematyka, nie była poruszana na SEP od bardzo wielu lat., a stanowi obecnie coraz istotniejsze zagadnienie w kontekście funkcjonowania kopalń w przyszłości. Przedstawione zostaną również referaty dotyczące modelowania złóż oraz ich właściwości chemicznych i fizycznych złóż surowców mineralnych. 

Jednak tematem przewodnim sesji geomatyki górniczej będzie niewątpliwe Górnicza Mapa Obiektowa. Temat ten stanowi obecnie ważne zagadnienie w dziedzinie polskiego górnictwa, ponieważ coraz szerzej i częściej realizowane są prace związane z tzw. „drugą falą” informatyzacji spółek górniczych, która polega na zamianie danych cyfrowych w użyteczną do analiz informację. Szczególnie widoczne jest w obszarze map górniczych gdzie systemy CAD stosowane dotychczas do reprodukcji kartograficznej są modernizowane do postaci baz danych przestrzennych w celu uzyskania informacji nadającej się do realizacji wszechstronnych analiz przestrzennych.

Aktualnie w polskim górnictwie prowadzone są procesy modernizacji systemów map górniczych zorientowanych na przetwarzanie obiektów oraz wdrożenia nowych systemów zgodnych z modelem obiektowych danych przestrzennych. Systemy te podnoszą możliwości analityczne danych przestrzennych w zakładach górniczych. 

Teoretycznie Górnicza Mapa Obiektowa to spójna i jednolita baza danych przestrzennych, która jest zbiorem nazwanych danych geometrycznych zawierających atrybuty opisowe, odwzorowujących sytuację geologiczno-górniczą oraz umożlwiającą wygenerowanie kartometrycznego obrazu wyrobisk górniczych wraz z naniesioną na nie infrastrukturą dołową „identyfikowalną” w innych systemach informatycznych (np. inwentaryzacyjnych).

W ramach sesji oczywiście nie zabraknie oczywiście prezentacji związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarowych w górnictwie.

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
14:00 - 14:20 Robert Zdechlik - Akademia Górniczo-Hutnicza Modelowanie filtracji wód jako narzędzie prognozowania zmian dopływów do wyrobisk górniczych video
14:20 - 14:35 Aleksandra Burczyk, Łukasz Smędowski, Piotr Sosnowski, Joanna Kuchenbecker-Gacka, Patrycja Wyrobek - JSW SA Jednoczesne zarządzanie planami jakości i wielkości produkcji w oparciu o narzędzia MineScape i Deswik video
14:35 - 14:50 Zbigniew Kasztelewicz, Miranda Ptak, Andrzej Gądek - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Możliwość zarządzania zawartością rtęci w węglu dostarczanym do elektrowni Bełchatów w oparciu o model złoża video
14:50 - 15:00 Artur Krawczyk - Akademia Górniczo-Hutnicza Pojęcie górniczej mapy obiektowej, geneza i możliwości zastosowania w systemach informacji przestrzennej
15:00 - 15:15 Michał Kłos - PRGW Sp. z o.o. Mapa Obiektowa jako metoda odwzorowania zakładu górniczego w postaci cyfrowej - Jedna wersja prawdy video
15:15 - 15:30 Paweł Kosydor - KGHM Polska Miedź SA, Grzegorz Twardy, Artur Grzanka - GTC Wektor Przegląd aktualnego stanu modernizacji systemu map górniczych ukierunkowanej na podniesienie zdolności analitycznych danych przestrzennych w KGHM Polska Miedź SA video
15:30 - 15:45 Paweł Kosydor, Ewa Warchala, Dariusz Mróz - KGHM Polska Miedź SA, Tomasz Stoch, Artur Krawczyk - AGH Wyniki zastosowania nowoczesnych i efektywnych technologii obiektowych przetwarzania i składowania danych przestrzennych w prognozowaniu wpływów eksploatacji górniczej video
15:45 - 15:55 Kamil Saganiak - JSW IT Systems Analiza możliwości wykorzystania bazy danych Spatialite do składowania geometrii wektorowej i atrybutów opisowych wyrobisk górniczych video
15:55 - 16:10 Mieszko Sorkowski - LW Bogdanka SA Wykorzystanie skaningu laserowego jako narzędzia budowy bazy danych przestrzennych infrastruktury podziemnej video
16:10 - 16:30 Moderator: Artur Krawczyk (AGH) Dyskusja - "Górnicza Mapa Obiektowa - teraźniejszość i przyszłość"

Partnerzy: