Wykorzystanie skaningu laserowego jako narzędzia budowy bazy danych przestrzennych infrastruktury podziemnej

Data: Poniedziałek 27.02.2023

Sesja: Geomatyka Górnicza cz.I

Godzina/Sala: 15:55 - 16:10 - C


Tytuł: Wykorzystanie skaningu laserowego jako narzędzia budowy bazy danych przestrzennych infrastruktury podziemnej

Title: The use of laser scanning as a tool for building a spatial database of underground infrastructure

Autorzy: Mieszko Sorkowski - LW Bogdanka SA

Streszczenie:

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. prowadzi eksploatację węgla w podziemnych wyrobiskach na obszarze o znacznej powierzchni. Wiąże się to z koniecznością sprawnego zarządzania pokaźną liczbą informacji dotyczących procesu produkcji. W naszej kopalni rozpoczęto prace nad wdrożeniem mapy obiektowej wyrobisk górniczych jako integratora bazy danych pochodzących z wielu systemów składowych oraz mapy numerycznej. Do zapewnienia funkcjonalności takiego systemu należy pozyskać znaczne ilości danych przestrzennych. W referacie omówione zostaną przykłady aktualnych i planowanych zadań pracowników działu mierniczego w tym zakresie, w oparciu o zastosowanie technologii skaningu laserowego.

Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: