Modelowanie filtracji wód jako narzędzie prognozowania zmian dopływów do wyrobisk górniczych

Data: Poniedziałek 27.02.2023

Sesja: Geomatyka Górnicza cz.I

Godzina/Sala: 14:00 - 14:20 - C


Tytuł: Modelowanie filtracji wód jako narzędzie prognozowania zmian dopływów do wyrobisk górniczych

Autorzy: Robert Zdechlik - Akademia Górniczo-Hutnicza

Streszczenie:

Modelowanie filtracji wód jest metodą badawczą pozwalającą na rozwiązywanie złożonych problemów hydrogeologicznych, również w zagadnieniach związanych z górnictwem, umożliwiającą uzyskanie wiarygodnych wyników przy znacznie mniejszym zakresie uproszczeń dokonywanych w ramach schematyzacji hydrogeologicznej. Warunkiem koniecznym wiarygodności obliczeń prognostycznych jest prawidłowa konstrukcja modelu: poprawna schematyzacja, przyjęcie warunków brzegowych, wartości parametrów, kalibracja modelu. Liczne programy komputerowe wspomagają proces tworzenia modelu, prowadzenia obliczeń oraz wizualizacji otrzymanych rezultatów. Jednakże należy mieć na uwadze, że stosowanie nawet najlepszego (najdroższego?) oprogramowania nie jest gwarancją wiarygodności prognoz – decydujące znaczenie ma ilość i jakość zgromadzonych danych oraz umiejętności i doświadczenie badacza.

Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: