Przegląd aktualnego stanu modernizacji systemu map górniczych ukierunkowanej na podniesienie zdolności analitycznych danych przestrzennych w KGHM Polska Miedź SA

Data: Poniedziałek 27.02.2023

Sesja: Geomatyka Górnicza cz.I

Godzina/Sala: 15:15 - 15:30 - C


Tytuł: Przegląd aktualnego stanu modernizacji systemu map górniczych ukierunkowanej na podniesienie zdolności analitycznych danych przestrzennych w KGHM Polska Miedź SA

Autorzy: Paweł Kosydor - KGHM Polska Miedź SA, Grzegorz Twardy, Artur Grzanka - GTC Wektor

Streszczenie:

Przedmiotem wystąpienia jest omówienie założeń, celów oraz dotychczasowych doświadczeń związanych z modernizacją systemu map górniczych jako elementu ewolucji górniczych systemów informacji przestrzennej.

Plan wystąpienia:

  • Fazy rozwoju wykorzystania technik cyfrowych do przetwarzania danych przestrzennych w górnictwie (obliczenia, akwizycja, standaryzacja, uobiektowienie, analityka w tym big data).
  • Założenia budowy i wdrożenia aplikacji Mapa Górnicza (techniczne, merytoryczne, organizacyjne).
  • Dotychczasowy przebieg wdrożenia.
  • Zdobyte dotychczas doświadczenia.
  • Dalsze kierunki prac.
Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: