Możliwość zarządzania zawartością rtęci w węglu dostarczanym do elektrowni Bełchatów w oparciu o model złoża

Data: Poniedziałek 27.02.2023

Sesja: Geomatyka Górnicza cz.I

Godzina/Sala: 14:35 - 14:50 - C


Tytuł: Możliwość zarządzania zawartością rtęci w węglu dostarczanym do elektrowni Bełchatów w oparciu o model złoża

Autorzy: Zbigniew Kasztelewicz, Miranda Ptak, Andrzej Gądek - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Streszczenie:
Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: