Wyniki zastosowania nowoczesnych i efektywnych technologii obiektowych przetwarzania i składowania danych przestrzennych w prognozowaniu wpływów eksploatacji górniczej

Data: Poniedziałek 27.02.2023

Sesja: Geomatyka Górnicza cz.I

Godzina/Sala: 15:30 - 15:45 - C


Tytuł: Wyniki zastosowania nowoczesnych i efektywnych technologii obiektowych przetwarzania i składowania danych przestrzennych w prognozowaniu wpływów eksploatacji górniczej

Autorzy: Paweł Kosydor, Ewa Warchala, Dariusz Mróz - KGHM Polska Miedź SA, Tomasz Stoch, Artur Krawczyk - AGH

Streszczenie:

Przedmiotem wystąpienia jest zobrazowanie możliwości podniesienia efektywności przetwarzania danych przestrzennych w przedsiębiorstwie górniczym. Podstawą wzrostu wydajności przetwarzania danych jest modernizacja zasobu informacyjnego oraz ponowna implementacja sprawdzonych algorytmów obliczeniowych. Zagadnienie modernizacji eksploatowanych rozwiązań zostanie zobrazowane przykładem procesu prognozowania wpływów eksploatacji górniczej. Techniki zastosowane w prototypowym rozwiązaniu, opracowanym w KGHM, pozwalają na wielokrotne obniżenie pracochłonności oraz czasochłonności.

Plan wystąpienia:

  1. Ogólna sytuacja na rynku oprogramowania specjalistycznego przetwarzającego dane przestrzenne dedykowanego dla górnictwa.
  2. Podjęte działania dotyczące oprogramowania dedykowanego do prognoz wpływów eksploatacji.
  3. Przyjęte założenia dotyczące przygotowania danych oraz wykorzystania wyników obliczeń.
  4. Efekty dotychczasowych prac nad ponowną implementacją algorytmu obliczeniowego przy wykorzystaniu nowych technologii.
  5. Obecne możliwości wykorzystania nowego narzędzia do oceny wielowariantowych planów eksploatacji.
  6. Wnioski dla innych rozwiązań.
Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: