Główny Partner SEP

Program

XXX SEP 2021

Czytaj
XXX SEP 2021

biuletyn

XXX SEP 2021

Czytaj
XXX SEP 2021
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Metody i narzędzia analizy danych sensorycznych w górnictwie

Informacje

Data: Wtorek 28.09.2021

Godzina/Sala: 16:30 - 19:00 - C

Prowadzący: Edyta Brzychczy (AGH), Jacek Korski (FAMUR SA)

Galeria zdjęć z sesji

Powszechne wykorzystanie sensorów w maszynach i urządzeniach, urządzenia mobilne, CCTV i automatyzacja otwierają przed przedsiębiorstwami górniczymi nowe możliwości, zwłaszcza w kontekście poprawy efektywności procesów. Pozyskiwanie dużej ilości różnorodnych danych i ich analiza pozwalają na uzyskanie pełniejszego obrazu i wiedzy o warunkach, w jakich realizowane są procesy w przedsiębiorstwie. Wiedza ta może zostać wykorzystana bezpośrednio w procesie podejmowania decyzji operacyjnych jak i w ciągłym doskonaleniu procesów.

Pomimo możliwości gromadzenia ogromnej ilości danych z różnego rodzaju sensorów, ich wykorzystanie w górnictwie nadal nie jest w pełni satysfakcjonujące.
W ramach sesji zaprezentowane zostaną przykłady zastosowania różnych metod i technik analizy danych sensorycznych z szerokiego spektrum algorytmów eksploracji danych (ang. data mining) oraz eksploracji procesów (tzw. process mining) w pozyskiwaniu nowej wiedzy o realizowanych procesach, a także narzędzia wspierające gromadzenie i przetwarzanie takich danych.

Głównym celem sesji organizowanej w konwencji Industry Meets Academia jest wymiana doświadczeń oraz pomysłów pomiędzy przedsiębiorstwami górniczymi, producentami maszyn i urządzeń oraz jednostkami naukowymi w zakresie analityki danych, pojawiających się wyzwań w tym zakresie i udanych realizacji.

Pomysłodawcami sesji są dr inż. Jacek Korski (FAMUR S.A.), Edyta Brzychczy, prof. AGH oraz prof. Grzegorz Jacek Nalepa (Uniwersytet Jagielloński / Akademia Górniczo-Hutnicza).

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
16:30 - 16:50 Jacek Korski - FAMUR SA Jednoznaczność danych sensorycznych w analizie procesu wydobywczego w ścianie zmechanizowanej video
16:50 - 17:10 Edyta Brzychczy, Marcin Szpyrka - Akademia Górniczo-Hutnicza, Jacek Korski - FAMUR SA, Grzegorz Jacek Nalepa - Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza Modelowanie procesów przemysłowych w aspekcie monitoringu ich realizacji video
17:10 - 17:30 Łukasz Herb - FAMUR SA Architektura mikrousługowa jako metoda standaryzacji źródeł danych z maszyn górniczych video
17:30 - 17:50 Jacek Wodecki - Politechnika Wrocławska Możliwości wykorzystania robotyki inspekcyjnej w górnictwie podziemnym video
17:50 - 18:10 Bartłomiej Ziętek - Politechnika Wrocławska, Paweł Śliwiński - KGHM Polska Miedź SA Monitorowanie procesów wiercenia w celu usprawnienia nadzoru i planowania postępu robót w kopalniach podziemnych video
18:10 - 18:30 Michał Michalak - Uniwersytet Śląski, Akademia Górniczo-Hutnicza Interpretowalne modele uczenia maszynowego do reprezentacji geometrii powierzchni geologicznych video
18:30 - 18:50 Piotr Kiec - KGHM Polska Miedź SA Zastosowanie systemu CMMS (Computer Maintenance Management System) do wsparcia służb utrzymania ruchu i zarządzania gospodarką materiałową w KGHM Polska Miedź S.A. video

Partnerzy: