Główny Partner SEP

biuletyn

XXVIII SEP - luty 2019

Czytaj
XXVIII SEP - luty 2019

biuletyn

Biuletyn XXVIII SEP

Czytaj
Biuletyn XXVIII SEP
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Video

lub
Przyszłość MineScape w świecie cyfrowej kopalni

Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Temat: Przyszłość MineScape w świecie cyfrowej kopalni
Autor: Jim Sronce - ABB
Video
Wybrane aspekty budowy geologicznej złoża węgla kamiennego Knurów w świetle badań modelowych

Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Temat: Wybrane aspekty budowy geologicznej złoża węgla kamiennego Knurów w świetle badań modelowych
Autor: Mgr Piotr Sosnowski - JSW SA, KWK Knurów-Szczygłowice
Video
Szacowanie zasobów na przykładzie wybranych pokładów węgla w oparciu o cyfrowy model geologiczny złoża

Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Temat: Szacowanie zasobów na przykładzie wybranych pokładów węgla w oparciu o cyfrowy model geologiczny złoża
Autor: Jacek Knieć - JSW SA, KWK Knurów-Szczygłowice
Video
Automatyzacja procesów przetwarzania danych przestrzennych na przykładzie modelu stropu piaskowca

Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Temat: Automatyzacja procesów przetwarzania danych przestrzennych na przykładzie modelu stropu piaskowca
Autor: mgr inż. Paweł Kosydor - KGHM Polska Miedź SA
Video
Możliwości usprawnienia planowania produkcji – wybrane przykłady wykorzystania modelu 3D

Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Temat: Możliwości usprawnienia planowania produkcji – wybrane przykłady wykorzystania modelu 3D
Autor: Krzysztof Przontka, Bartosz Walny, Dariusz Owczarek - JSW SA, KWK Budryk
Video
Model złoża KWK Budryk – wybrane zagadnienia trójwymiarowego modelowania złóż

Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Temat: Model złoża KWK Budryk – wybrane zagadnienia trójwymiarowego modelowania złóż
Autor: Patrycja Wyrobek - JSW SA, KWK Budryk
Video
Cyfryzacja elementem strategii JSW SA

Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Temat: Cyfryzacja elementem strategii JSW SA
Autor: Kamil Saganiak, Łukasz Trybułowski - JSW IT Systems, mgr inż. Wojciech Ficek - JSW SA
Video
Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej w górnictwie na pracę działów mierniczo-geologicznych zakładów górniczych

Planowanie i harmonogramowanie eksploatacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Temat: Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej w górnictwie na pracę działów mierniczo-geologicznych zakładów górniczych
Autor: dr inż. Artur Krawczyk - AGH
Video
Zwiększanie prędkości użytkowej w układach transportu w wyrobiskach poziomych oraz pochyłych o nachyleniu nie większym niż 45°

Doskonalenie systemów transportu urobku

Temat: Zwiększanie prędkości użytkowej w układach transportu w wyrobiskach poziomych oraz pochyłych o nachyleniu nie większym niż 45°
Autor: Mgr inż. Łukasz Bednarczyk - PGG SA
Video
Zastosowanie symulacji DEM do optymalizacji wybranych elementów ciągu transportowego

Doskonalenie systemów transportu urobku

Temat: Zastosowanie symulacji DEM do optymalizacji wybranych elementów ciągu transportowego
Autor: inż. Błażej Doroszuk, Dr hab. inż. Robert Król - Politechnika Wrocławska
Video
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Partnerzy: