Dzień poświęcony energetyce i odnawialnym źródłom energii (OZE)

Dzień poświęcony energetyce i odnawialnym źródłom energii (OZE)

 

 

 

 

 

Dzień poświęcony energetyce i odnawialnym źródłom energii (OZE) miał miejsce w środę, 28 lutego 2024, w ramach konferencji Szkoła Eksploatacji Podziemnej w Krakowie.

Wprowadzenie do tego wydarzenia dokonali prowadzący Adam Latawiec (GBC Solino) i Piotr Olczak (IGSMiE PAN). Dodatkowo Piotr Olczak wygłosił referat „Oszacowanie współczynnika autokonsumpcji energii z fotowoltaiki dla prosumenckiej mikroinstalacji PV”

W ramach pierwszej sesji, Petr Endrody (GBC Solino) omówił systemy zintegrowane w obszarze energetyki dla gospodarstw domowych: ogólną charakterystykę i zastosowanie systemu SolaX, ogólną charakterystykę systemu NORD oraz możliwe implementacje systemu NORD z różnymi komponentami.

W drugiej sesji Jarosław Juszczyk z GHP Poland zaprezentował tematy związane z kogeneracją, w tym: wysokosprawna kogeneracja jako skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, aspekty techniczne oraz doborowe pod profil elektryczny i cieplny, opłacalność stosowania kogeneracji, premia gwarantowana dla wysokosprawnej kogeneracji, białe certyfikaty.

Natomiast w trzeciej sesji odbył się panel dyskusyjny w temacie energetyki obywatelskiej, w którym udział wzięli:

  • dr inż. Grzegorz Maśloch z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH, reprezentujący Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego,
  • dr Krzysztof Księżopolski z Institute for Security, Energy and Climate Studies,
  • Anna Lorynowicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
  • Rafał Czaja z Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego.

Na zakończenie odbyła się owocna dyskusja.

2024-02-28_11-27-01 1-J75_3814 1-J75_3731 1-J75_3719

1-J75_3747

06-03-2024 10:56

Partnerzy: