Odbiór roll-up’ów

Odbiór roll-up’ów

Informujemy, że nieodebrane roll-up’y reklamowe można odebrać w siedzibie Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN przy ul. J. Wybickiego 7A w Krakowie po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem Szkoły.

01-03-2024 15:11

Partnerzy: