Główny Partner SEP

Program

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXVIII SEP - wrzesień 2019

Czytaj
XXVIII SEP - wrzesień 2019
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

CSR – górnictwo a jego otoczenie społeczne – szanse i wyzwania

Informacje

Data: Poniedziałek 24.02.2020

Godzina/Sala: 14:00 - 17:30 - H

Prowadzący: Paweł Bogacz (AGH), Izabela Jonek-Kowalska (Politechnika Śląska)

Galeria zdjęć z sesji

Sesja tematyczna dotycząca CSR-u w branży wydobywczej, czyli społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w aspekcie działania górnictwa w jego otoczeniu, już od prawie dziesięciu lat stanowi jeden z podstawowych punktów programu Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Z każdym rokiem nabiera również coraz większego znaczenia, gdyż rośnie liczba wyzwań, w części wręcz krytycznych, które są stawiane branży przez jej otoczenie, określane przez różne grupy interesariuszy, a także liczba działań przedsiębiorstw górniczych w ich kierunku. W trakcie obrad skupimy się głównie na tym drugim aspekcie, wskazując na nowoczesne, relacyjne sposoby współdziałania przedsiębiorstw górniczych w powyższych aspektach. Znajdą się wśród nich dobre praktyki firm wydobywczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, usprawniania technik wewnętrznego zarządzania, relacji ze społecznościami lokalnymi i całościowo pojętym społeczeństwem oraz efektywnego zarządzania środowiskiem, służącego minimalizacji wpływu kopalń na biosferę, hydrosferę i litosferę oraz klimat, a także górniczej drodze w kierunku budowy gospodarki obiegu zamkniętego. Przyjmując patronat Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK, w ramach sesji będziemy starali się potwierdzić, że górnictwo należy do ścisłych liderów realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na świecie i w Polsce.

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
14:00 - 14:10 Paweł Bogacz - AGH Najważniejsze wyzwania (szanse?) dla górnictwa w jego otoczeniu społecznym video
14:10 - 14:30 Agata Koszarna - LW Bogdanka SA Efektywne wdrażanie strategii CSR przez stałe angażowanie interesariuszy Bogdanki video
14:30 - 14:50 Katarzyna Styk, Paweł Bogacz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Metoda mapowania interesariuszy lokalnych dla obszaru górniczego "Cyców" LW Bogdanka SA video
14:50 - 15:10 Agnieszka Barzycka Barzycka - Jastrzębska Spółka Węglowa SA Górnictwo społecznie odpowiedzialne - inicjatywy Grupy JSW na rzecz społeczności lokalnych video
15:10 - 15:30 Agnieszka Brejdak - JSW Innowacje Górnictwo społecznie odpowiedzialne - inicjatywy Grupy JSW na rzecz społeczności lokalnych video
15:30 - 15:50 Aleksandra Wysocka-Siembiga, Agnieszka Ambroż - Polska Grupa Górnicza S.A. Polska Grupa Górnicza w otoczeniu społecznym – powiązanie z regionem, krajem i światem. Inicjatywy i współodpowiedzialność za wizerunek branży górniczej i Górnego Śląska video
15:50 - 16:10 Agnieszka Nowak - Polska Grupa Górnicza S.A. Systemy zarządzania wdrożone w Polskiej Grupie Górniczej S.A. jako wsparcie funkcjonowania przedsiębiorstwa video
16:10 - 16:30 Aneta Iłenda - LW Bogdanka SA Z pasji do rozwoju - działania HR ukierunkowane na doskonalenie kompetencji pracowników w LW Bogdanka video
16:30 - 16:50 Aldona Urbanek - JSW Szkolenie i Górnictwo Wyzwania w górnictwie pod znakiem edukacji czyli nauka przez VR video
16:50 - 17:10 Bartosz Kulig - ATMOTERM S.A. Wyzwania dla przedsiębiorstw w raportowaniu informacji związanych z klimatem w tym śladu węglowego video
17:10 - 17:30 Aleksandra Chodzińska - LW Bogdanka S.A. Gospodarka środkami chemicznymi w LW Bogdanka S.A. video

Partnerzy: