Główny Partner SEP

Program

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXIX SEP - luty 2020

Czytaj
XXIX SEP - luty 2020

biuletyn

XXVIII SEP - wrzesień 2019

Czytaj
XXVIII SEP - wrzesień 2019
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Innowacje są w nas – Doktoraty wdrożeniowe w KGHM Polska Miedź SA

Informacje

Data: Poniedziałek 24.02.2020

Godzina/Sala: 14:00 - 16:30 - C

Prowadzący: Magdalena Król (KGHM Cuprum)

Galeria zdjęć z sesji
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
14:00 - 14:15 Andrzej Kacperski - KGHM Polska Miedź S.A. Zastosowanie metodyk zarządzania projektami w górnictwie - cykl życia projektu górniczego video
14:15 - 14:30 Paweł Kosydor, Mateusz Twardowski - KGHM Polska Miedź S.A. Integracja rozwiązań IT jako odpowiedź na rosnące potrzeby analizy danych w procesach produkcyjnych video
14:30 - 14:45 Maciej Wach - KGHM Polska Miedź S.A., Iwona Chomiak-Orsa - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zastosowanie analizy predykcyjnej w wybranych procesach decyzyjnych branży wydobywczej video
14:45 - 15:00 Łukasz Bielak - KGHM Polska Miedź S.A., Agnieszka Wyłomańska - Politechnika Wroclawska Prognozowanie cen metali z perspektywy zarządzania ryzykiem rynkowym GK KGHM video
15:00 - 15:15 Paweł Kurzydło - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Srodowiska, KGHM Polska Miedź S.A., Witold Pawlos - KGHM Polska Miedź S.A. Porównanie wzbogacania głównych minerałów siarczkowych miedzi w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych w Zakładach Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A. video
15:15 - 15:30 Karol Durkowski - KGHM Cuprum Sp. z o.o. Wpływ interpretacji budowy geologicznej na zagospodarowanie górnicze - przykład synkliny bolesławieckiej video
15:30 - 15:45 Klaudia Bogusz - KGHM Polska Miedź S.A. Branża wydobywcza w obliczu wyzwań niesionych przez ideę zrównoważonego rozwoju video
15:45 - 16:00 Maciej Matuszewski - KGHM Polska Miedź S.A. Kluczowe obszary due diligence w procesach fuzji i przejęć w sektorze górniczym video
16:00 - 16:15 Grzegorz Przybylski - KGHM Polska Miedź S.A. Perspektywy budowy parku przemysłowo-technologicznego dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego video
16:15 - 16:30 Grzegorz Lipień - KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice Kopalne ślady wysokociśnieniowych zdarzeń hydrodynamicznych w skałach towarzyszących złożom rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej video

Partnerzy: