Efektywna gospodarka odpadami – człowiek i środowisko

Efektywna gospodarka odpadami – człowiek i środowisko

Sesja pod nazwą Efektywna gospodarka odpadami – człowiek i środowisko, przez wiele lat odbywała się w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej i była sesją, w której reprezentowano szerokie spektrum tematyczne z zakresu inżynierii środowiska w obszarze górnictwa podziemnego. Tegoroczna sesja w całości była poświęcona zagadnieniom dotyczącym gospodarki skałą płonną w kopalniach węgla kamiennego. Moderatorem sesji z ramienia Wyższego Urzędu Górniczego był Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Piotr Wojtacha.

Łącznie w sesji przedstawiono 9 prezentacji które zostały tak dobrane, aby w możliwie kompleksowy sposób zilustrowały jej tematykę, od prawnych aspektów, poprzez zagadnienia techniczne i ekonomiczne, po praktyczne przykłady zagospodarowania skały płonnej.

W bieżącym roku nastąpiły istotne zmiany w rozwiązaniach prawnych dotyczących gospodarki skałą płonną w kopalniach węgla kamiennego. Z dniem 23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, natomiast z dniem 13 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych. Głównym celem uchwalenia obu ustaw było pełne dostosowanie polskiego prawa do wymagań Unii Europejskiej.

Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów górniczych zaliczono w Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 do zasadniczych problemów związanych ze zmniejszeniem negatywnego oddziaływania produkcji górniczej na środowisko naturalne. Prezentacja dotycząca ekonomicznych aspektów gospodarki skałą płonną pokazała, że udział skały płonnej w strukturze wydobywanego uroku jest coraz większy, a możliwości jej zagospodarowania na dole są bardzo ograniczone, co ma olbrzymi wpływ na koszty funkcjonowania zakładu górniczego.

W obszarze gospodarki surowcami mineralnymi coraz więcej substancji uznawanych za „odpady” zyskuje w nowych technologiach wartość „surowca mineralnego”. Wartości użytkowe, jak i ewentualne korzyści wynikające z możliwości wykorzystania odpadów pozwalają na określenie ich mianem potencjalnych surowców mineralnych.

Kolejne prezentacje dotyczyły kierunków wykorzystania odpadów powęglowych, w tym skały płonnej. Ta część sesji cieszyła się szczególnym zainteresowaniem, gdyż zaprezentowano praktyki w zakresie zagospodarowania odpadów wydobywczych w kopalniach poszczególnych spółek węglowych. Prezentowane nowe rozwiązania technologiczne wzbudziły zainteresowanie i gotowość współpracy wśród przedstawicieli innych kopalń.

Gorąca dyskusja uczestników sesji i wymiana doświadczeń pokazała zasadność organizacji takich spotkań.

21-03-2013 12:10

Partnerzy: