Aktualności

rss

XXII SEP ZA NAMI - Materiały dostępne na stronie

16-04-2013

Tegoroczna XXII konferencja SEP jak co roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 518 uczestników z różnych krajów. W dwudziestu sesjach tematycznych wygłoszono 255 referatów.

czytaj więcej

XXII Szkoła pod hasłem dobrych praktyk i … walki z kryzysem

21-03-2013

Nasze spotkanie w roku 2013 zostało zdominowane przez tradycyjny już temat ostatnich kilku spotkań- dobre praktyki i rekomendacje dla efektywnego działania branży górniczej. Termin ten znalazł swoje miejsce w codziennym języku kadry górniczej i

czytaj więcej

Warsztaty „Modelowanie i harmonogramowanie w nowoczesnym przedsiębiorstwie górniczym”

21-03-2013

Warsztaty „Modelowanie i harmonogramowanie w nowoczesnym przedsiębiorstwie górniczym” XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 19-21.02.2013 Wieloletnie działania Szkoły Eksploatacji Podziemnej związane z promowaniem idei informatyzacji górnictwa

czytaj więcej

Transport i odstawa urobku

21-03-2013

Na tegorocznej sesji „Transport i odstawa urobku” doszło do spotkania trzech podstawowych środowisk związanych z środkami transportu w kopalniach: przedstawicieli nauki, producentów sprzętu oraz jego użytkowników – przedstawicieli kopalń. Obradom

czytaj więcej

Geomatyka Górnicza

21-03-2013

W ramach XXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej przy współpracy z Komisją Geomatyki Górniczej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej 20 lutego odbyła się czwarta z kolei Sesja Geomatyki Górniczej. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania,

czytaj więcej

Monitoring, sterowanie i wizualizacja procesów podziemnej eksploatacji złóż

21-03-2013

Sesja z roku na rok cieszy się coraz to większym powodzeniem. Na tegorocznej szkole w ramach obrad sesji wygłoszono 20 referatów. W związku z ogromną ilością nadesłanych referatów poszczególnym fragmentom sesji przewodniczyło aż trzech prowadzących -

czytaj więcej

Informatyka w górnictwie

21-03-2013

Podczas XXII edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej w sesji „Informatyka w górnictwie” organizowanej tradycyjnie pod patronatem IBM Polska zaprezentowano 15 referatów. Prowadzącym sesję był Pan Waldemar Głąbiński, Prezes Zarządu EL PAK Sp. z o.o., a

czytaj więcej

Efektywna gospodarka odpadami - człowiek i środowisko

21-03-2013

Sesja pod nazwą Efektywna gospodarka odpadami - człowiek i środowisko, przez wiele lat odbywała się w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej i była sesją, w której reprezentowano szerokie spektrum tematyczne z zakresu inżynierii środowiska w obszarze

czytaj więcej
Strona: 1 2 3

Partnerzy: