Informatyka w górnictwie

Informatyka w górnictwie

Podczas XXII edycji Szkoły Eksploatacji Podziemnej w sesji „Informatyka w górnictwie” organizowanej tradycyjnie pod patronatem IBM Polska zaprezentowano 15 referatów. Prowadzącym sesję był Pan Waldemar Głąbiński, Prezes Zarządu EL PAK Sp. z o.o., a opiekunem sesji – mgr inż. Szymon Sypniowski. Tematyka prezentacji była bardzo szeroka, ale można wyszczególnić kilka obszarów tematycznych wokół których skupiała się uwaga prelegentów. Pierwszym i jednym z głównym było przetwarzanie danych w chmurze, czyli cloud computing.

O zaletach korzystania z tej technologii mówili m.in. Romuald Gacka i Robert Bigos z IBM Polska, Tomasz Templin z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Bolesław Zaraś z Advicom Sp. z o.o czy Łukasz Konisiewicz reprezentujący firmę Eurotronic Sp. z o.o. Słuchacze mieli możliwość zaznajomić się m.in. z charakterystyką i doświadczeniami użytkowników chmury czy z dynamiką rozwoju rynku przechowywania danych w wirtualnej przestrzeni, gdzie dostęp do nich ma wyłącznie wybrana grupa użytkowników z przedsiębiorstwa. Ma to wiele istotnych zalet, takich jak brak konieczności utrzymywania drogiej infrastruktury w firmie czy opłaty tylko za rzeczywiście wykorzystany czas pracy z danymi.

Druga grupa prezentacji obejmowała narzędzia i systemy związane z zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstwa (EAM, Enterprise Asset Management). Zaprezentowany został zarówno punkt widzenia dostawców tego typu systemów (Piotr Walenko z IBM Polska, Joanna Rogala-Rojek z ITG KOMAG), jak i ich użytkowników (Bogdan Myśliwiec z JSW SA, Zbigniew Banaszak z EL PAK Sp. z o.o., Sebastian Jankowski z AIUT Sp. z o.o., Marcin Stecki z Bentley Plant Eastern Europe). Wygłoszone referaty pozwalają na stwierdzenie, że oprogramowanie służące do zarządzania zasobami znacznie usprawnia gospodarkę materiałową przedsiębiorstwa, pozwala wyeliminować wiele zbędnych kosztów, a nawet ogranicza liczbę awarii dzięki lepszemu planowaniu polityki remontowej.

Ostatnia grupa prezentacji obejmowała omówienie szeroko rozumianej architektury korporacyjnej do usprawnienia procesów biznesowych. Temu tematowi poświęcone były prezentacje Tomasza Górskiego z Wojskowej Akademii Technicznej, Witolda Białego z Politechniki Śląskiej, który omówił niezwykle istotne w górnictwie zagadnienia bezpieczeństwa górników czy pracowników KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” – Grzegorza Płaczka i Pawła Jarząbka, którzy we współpracy z firmą CADExpert opracowali narzędzie do zarządzania zmianami w Planie Ruchu Zakładu Górniczego. Bardzo ciekawą prezentację wygłosił również Robert Michalski z PAK KWB Konin S.A., który scharakteryzował system zarządzania procesami biznesowymi i obiegiem dokumentów. Kopalnia PAK KWB Konin jako pierwszy zakład górniczy w Polsce całkowicie wyeliminowała papierowe dokumenty, preferując stosowanie ich elektronicznych odpowiedników.

21-03-2013 12:11

Partnerzy: