Konkursy

IV EDYCJA KONKURSU „GÓRNICZY SUKCES ROKU”

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Szkoła Eksploatacji Podziemnej organizują IV edycję konkursu „Górniczy Sukces Roku”.

Celem konkursu jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności i rozwoju polskiego górnictwa podziemnego, a także kształtowanie dobrego wizerunku sektora wydobywczego.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: „Innowacyjność”, „Ekologia” i „Osobowość”.

W poprzednich edycjach statuetki przyznano dla:
  • Grupy Famur SA oraz Grupy Kopex SA (w kategorii „Innowacyjność” 2012),
  • Kompanii Węglowej SA (w kategorii „Ekologia” 2012),
  • Jarosława Zagórowskiego z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (w kategorii „Osobowość” 2012),
  • Głównego Instytutu Górnictwa (w kategorii „Innowacyjność” 2011),
  • Mirosława Tarasa z LW Bogdanka (w kategorii „Osobowość” 2011),
  • Instytutu Techniki Górniczej KOMAG (w kategorii „Ekologia” 2010),
  • Andrzeja Tora z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (w kategorii „Osobowość” 2010).

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Zgłoszeń do udziału mogą dokonywać przedsiębiorcy górniczy oraz instytucje i organizacje społeczno-zawodowe działające w branży górniczej.

W skład kapituły konkursu wchodzą osoby znane i związane z branżą górniczą, naukowcy, praktycy z długoletnim doświadczeniem zawodowym, a od bieżącego roku – także laureaci poprzednich edycji w kategorii „Osobowość”.

Wypełnione formularze z kandydaturami do nagród prosimy nadsyłać do 18 stycznia 2013 r. na adres:

GIPH, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice lub drogą elektroniczną: biuro@giph.com.pl.

Po tym terminie zbierze się kapituła konkursu i wyłoni najlepszych. Laureaci otrzymają nagrody w postaci statuetki „Górniczy Sukces Roku”, a wyróżnieni okolicznościowe dyplomy, które zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Konkursowej 21 lutego 2013 r., w trakcie XXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Wszelkich informacji udziela p. Agnieszka Gajda (32) 757 32 52.

Formularz zgłoszenia oraz regulamin do pobrania poniżej.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Formularz zgloszeniowy konkursu Górniczy Sukces Roku
Regulamin konkursu Górniczy Sukces Roku

 

Konkurs „BEZPIECZNA KOPALNIA”

Regulamin konkursu Bezpieczna Kopalnia

 

Konkurs „KOPALNIA ROKU”

Regulamin konkursu Kopalnia Roku


Partnerzy: