Program

Poniedziałek - 18.02.2013

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
14:00 - 14:10 Otwarcie obrad XXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej
14:10 - 16:30 Obrady sesji plenarnej:
Sesja plenarna: Górnictwo wobec kryzysu – zagrożenia, strategia, taktyka działania
- Otwarcie przez Prezesa WUG, dr. Piotra Litwę wystawy fotograficznej "Górnictwo z zasadami"
16:30 - 16:50 Przerwa kawowa
16:50 - 17:10 Inauguracja Jubileuszu 65-lecia Elektrometal SA
17:10 - 19:00 Obrady sesji plenarnej:
Sesja plenarna: Górnictwo wobec kryzysu – zagrożenia, strategia, taktyka działania
19:00 - 20:00 Kolacja
20:30 - Wieczór promocyjny Złotego Sponsora Szkoły 2013 - ELEKTROMETAL SA połączony z koncertem muzycznym: „Projekt Grechuta” w wykonaniu Grupy Plateau z gościnnie występującym Markiem Jackowskim

Wtorek - 19.02.2013

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
09:00 - 10:45 Obrady w sesjach:
Nowe techniki i technologie w strategii działania KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż
Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności branży górniczej w Polsce
Metan – narastające zagrożenie dla efektywnej eksploatacji węgla

10:45 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 13:00 Obrady w sesjach:
Nowe techniki i technologie w strategii działania KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż
Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności branży górniczej w Polsce
Metan – narastające zagrożenie dla efektywnej eksploatacji węgla


13:00 - 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 - 16:00 Obrady w sesjach:
Rozwój w organizacji zarządzanej strategicznie na przykładzie KGHM Polska Miedź SA
Wykonywanie i utrzymanie wyrobisk
Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności branży górniczej w Polsce
Człowiek i środowisko - efektywna gospodarka odpadami


16:00 - 16:30 Przerwa kawowa
16:30 - 19:00 Obrady w sesjach:
Nowe techniki i technologie w LW Bogdanka SA
Wykonanie i utrzymanie wyrobisk
Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności branży górniczej w Polsce
Człowiek i środowisko - efektywna gospodarka odpadami


19:00 - 20:00 Kolacja
20:00 - Wieczór promocyjny GRUPY MARTECH.
- Na koncert ballad w wykonaniu Pawła Orkisza zaprasza GRUPA MARTECH.

Środa - 20.02.2013

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
09:00 - 10:45 Obrady w sesjach:
Informatyka w górnictwie
Monitoring, sterowanie i wizualizacja procesów podziemnej eksploatacji złóż
Transport i odstawa urobku
Wentylacja i klimatyzacja kopalń

10:45 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 13:00 Obrady w sesjach:
Informatyka w górnictwie
Monitoring, sterowanie i wizualizacja procesów podziemnej eksploatacji złóż
Transport i odstawa urobku
Wentylacja i klimatyzacja kopalń

13:00 - 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 - 16:00 Obrady w sesjach:
Geomatyka górnicza
Monitoring, sterowanie i wizualizacja procesów podziemnej eksploatacji złóż
Dobre praktyki w projektowaniu i budowie szybów, szybików
Eksploatacja złóż w warunkach zagrożeń naturalnych


16:00 - 16:30 Przerwa kawowa
16:30 - 19:00 Obrady w sesjach:
Geomatyka górnicza – miejsce standaryzacji w działaniach KGHM PM SA
Nowoczesne rozwiązania dla górnictwa
Dobre praktyki w projektowaniu i budowie szybów, szybików
Efektywna gospodarka energią w kopalniach podziemnych


19:00 - 20:00 Kolacja
20:00 - Wieczór promocyjny KOPEX S.A.
- Na przedstawienie Kabaretu Młodych Panów zaprasza KOPEX S.A.

Czwartek - 21.02.2013

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:30 - 12:00 Obrady w sesjach:
Zarządzanie bezpieczeństwem w kopalniach
12:00 - 13:00 Przerwa obiadowa
14:00 - 16:00 SESJA JUBILEUSZOWA Kompanii Węglowej S.A. - Teatr SŁOWACKIEGO
16:00 - 16:30 Przerwa kawowa
16:30 - Otwarcie Uroczystej Gali Konkursowej:
- Wystąpienie Prezesa WUG, dr. Piotra Litwy - Projekcja filmu WUG pt. „Bogactwo z głębi ziemi”
- Raport na temat górnictwa węgla kamiennego w Polsce w roku 2012 - Henryk Paszcza, Agencja Rozwoju Przemysłu, Oddział w Katowicach
- Ogłoszenie wyników konkursów (prowadzenie Agnieszka Wróblewska):
- Bezpieczna Kopalnia, Kopalnia Roku, Górniczy Sukces Roku
- wręczenie statuetki Złotego Partnera Szkoły
- wręczenie statuetki Złotego Sponsora Szkoły
- wręczenie nagrody „Absens carens” („Nieobecny traci”) za najliczniejszy udział w Szkole 2013
- ogłoszenie wyników VIII Turnieju Wiedzy Górniczej pod patronatem Trybuny Górniczej, KGHM Polska Miedź SA i KOPEX SA
Wspólne zdjęcie uczestników Szkoły 2013
19:30 - Uroczysty Koncert z okazji jubileuszu 10-lecia KW S.A.
Artyści dziecięcy fundacji PRO MUSICA BONA, ORKIESTRA REPREZENTACYJNA AGH i JAZZ BAND BALL ORCHESTRA
21.00 - Spotkanie jubileuszowe w foyer teatru im. J. Słowackiego - zaprasza KW S.A.

Piątek - 22.02.2013

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
09:00 - 11:30 Obrady w sesji:
Sesja naukowa uczestników World Mining Students Meeting Kraków 2013
- Zakończenie obrad XXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Poniedziałek - 18.02.2013

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
14:00 - 14:10 Otwarcie obrad XXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej
14:10 - 16:30 Obrady sesji plenarnej:
Sesja plenarna: Górnictwo wobec kryzysu – zagrożenia, strategia, taktyka działania
- Otwarcie przez Prezesa WUG, dr. Piotra Litwę wystawy fotograficznej "Górnictwo z zasadami"
16:30 - 16:50 Przerwa kawowa
16:50 - 17:10 Inauguracja Jubileuszu 65-lecia Elektrometal SA
17:10 - 19:00 Obrady sesji plenarnej:
Sesja plenarna: Górnictwo wobec kryzysu – zagrożenia, strategia, taktyka działania
19:00 - 20:00 Kolacja
20:30 - Wieczór promocyjny Złotego Sponsora Szkoły 2013 - ELEKTROMETAL SA połączony z koncertem muzycznym: „Projekt Grechuta” w wykonaniu Grupy Plateau z gościnnie występującym Markiem Jackowskim

Czwartek - 21.02.2013

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
08:30 - 12:00 Obrady w sesjach:
Zarządzanie bezpieczeństwem w kopalniach
12:00 - 13:00 Przerwa obiadowa
14:00 - 16:00 SESJA JUBILEUSZOWA Kompanii Węglowej S.A. - Teatr SŁOWACKIEGO
16:00 - 16:30 Przerwa kawowa
16:30 - Otwarcie Uroczystej Gali Konkursowej:
- Wystąpienie Prezesa WUG, dr. Piotra Litwy - Projekcja filmu WUG pt. „Bogactwo z głębi ziemi”
- Raport na temat górnictwa węgla kamiennego w Polsce w roku 2012 - Henryk Paszcza, Agencja Rozwoju Przemysłu, Oddział w Katowicach
- Ogłoszenie wyników konkursów (prowadzenie Agnieszka Wróblewska):
- Bezpieczna Kopalnia, Kopalnia Roku, Górniczy Sukces Roku
- wręczenie statuetki Złotego Partnera Szkoły
- wręczenie statuetki Złotego Sponsora Szkoły
- wręczenie nagrody „Absens carens” („Nieobecny traci”) za najliczniejszy udział w Szkole 2013
- ogłoszenie wyników VIII Turnieju Wiedzy Górniczej pod patronatem Trybuny Górniczej, KGHM Polska Miedź SA i KOPEX SA
Wspólne zdjęcie uczestników Szkoły 2013
19:30 - Uroczysty Koncert z okazji jubileuszu 10-lecia KW S.A.
Artyści dziecięcy fundacji PRO MUSICA BONA, ORKIESTRA REPREZENTACYJNA AGH i JAZZ BAND BALL ORCHESTRA
21.00 - Spotkanie jubileuszowe w foyer teatru im. J. Słowackiego - zaprasza KW S.A.

Piątek - 22.02.2013

Sale wykładowe Hotelu Qubus
Godzina Nazwa zdarzenia
09:00 - 11:30 Obrady w sesji:
Sesja naukowa uczestników World Mining Students Meeting Kraków 2013
- Zakończenie obrad XXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Partnerzy: