Transport i odstawa urobku

Transport i odstawa urobku

Na tegorocznej sesji „Transport i odstawa urobku” doszło do spotkania trzech podstawowych środowisk związanych z środkami transportu w kopalniach: przedstawicieli nauki, producentów sprzętu oraz jego użytkowników – przedstawicieli kopalń. Obradom sesji przewodniczyła prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra (CUPRUM) oraz dr inż. Piotr Kulinowski (AGH). Istotna część sesji oraz dyskusji pojawiających się w trakcie obrad dotyczyło kierunków optymalizacji procesu projektowania i eksploatacji przenośników taśmowych. Szczegółowo przedstawiona została problematyka eksploatacyjna związana z odstawą taśmową urobku oraz przykłady optymalizacji stosowanych rozwiązań ukierunkowane na redukcję całkowitych kosztów operacyjnych, szczególnie tych związanych z awaryjnością i energochłonnością urządzeń. Patronem sesji była Grupa LINTER.

21-03-2013 12:19

Partnerzy: