XXII Szkoła pod hasłem dobrych praktyk i … walki z kryzysem

XXII Szkoła pod hasłem dobrych praktyk i … walki z kryzysem

Nasze spotkanie w roku 2013 zostało zdominowane przez tradycyjny już temat ostatnich kilku spotkań- dobre praktyki i rekomendacje dla efektywnego działania branży górniczej. Termin ten znalazł swoje miejsce w codziennym języku kadry górniczej i liczymy, że nie pozostanie tylko terminem językowym, ale przełoży się na cenne inicjatywy i działania. Tych efektywnych działań będziemy w tym roku szczególnie potrzebowali w branży górnictwa węgla kamiennego wkraczającego w okres spowolnienia gospodarczego jak mówią optymiści, czy też kryzysu o jakim mówią pesymiści. Sesja plenarna Szkoły poświęcona była między innymi problematyce zarządzania w trudnych czasach w tym działań ograniczających skalę kryzysu. Wysłuchaliśmy ciekawych referatów. Mimo tchnących optymizmem wystąpień w trakcie obrad ostatnie dni pokazują, że jego rozmiary mogą być zaskakujące i znacznie szersze. Na trudne czasy potrzeba lepszego zarządzania, co oznacza działania o wysokim stopniu dyscypliny i determinacji. Oby tych cech nie zabrakło tym, od których zależy przyszłość branży. Wierzymy, że tak będzie.

I jeszcze jeden ważny dla nas organizatorów temat. Jedno z wieczornych naszych spotkań poświęcone było wspaniałemu projektowi „Grechuta” grupy Plateau. Oczekując kolejnej Szkoły w roku przyszłym warto przypomnieć słowa jednej z jego wspaniałych piosenek „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy.” Jeśli wśród tych chwil jest chociaż jedna związana z kolejnym naszym spotkaniem to czujemy się wyróżnieni. Ale zawsze podkreślamy: nasz sukces to sukces nas wszystkich. Dziękujemy tym, którzy byli z nami, tym, którzy przygotowali ciekawe wystąpienia i tym którzy nas wspierali.

21-03-2013 15:04

Partnerzy: