XXII SEP ZA NAMI – Materiały dostępne na stronie

XXII SEP ZA NAMI – Materiały dostępne na stronie

Tegoroczna XXII konferencja SEP jak co roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 518 uczestników z różnych krajów. W dwudziestu sesjach tematycznych wygłoszono 255 referatów. Poruszono wiele ciekawych aspektów m.in. jak w dobie kryzysu efektywnie zarządzać branżą górniczą, omówiono nowe technologie w górnictwie czy też wpływ informatyki na jej funkcjonowanie. Całość dopełniły wieczorne koncerty oraz występ Kabaretu Młodych Panów.

 

Konferencja została w pełni zdygitalizowana.
Poniżej znajduje się lista aktualnie dostępnych materiałów video, zdjęć oraz wywiadów.
Wkrótce reszta materiałów.

1. Nowe techniki i technologie w strategii działania KGHM POLSKA MIEDŹ SA
2. Rozwój w organizacji zarządzanej strategicznie na przykładzie KGHM Polska Miedź SA
3. Nowe techniki i technologie w LW Bogdanka SA
4. Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż
5. Wykonywanie i utrzymanie wyrobisk
6. Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności branży górniczej w Polsce
7. Metan – narastające zagrożenie dla efektywnej eksploatacji węgla
8. Informatyka w górnictwie
9. Człowiek i środowisko – efektywna gospodarka odpadami
10. Metan – narastające zagrożenie dla efektywnej eksploatacji węgla
11. Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności branży górniczej w Polsce
12. Transport i odstawa urobku
13. Zarządzanie bezpieczeństwem w kopalniach
14. Dobre praktyki w projektowaniu i budowie szybów, szybików
15. Wentylacja i klimatyzacja kopalń
16. Eksploatacja złóż w warunkach zagrożeń naturalnych
17. Efektywna gospodarka energią w kopalniach podziemnych

Zdjęcia z XXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Wywiady udzielone podczas XXII SEP

16-04-2013 9:24

Partnerzy: