Promowanie wiedzy z zakresu BHP przy pomocy aplikacji internetowej do przeprowadzania testów ze znajomości przepisów BHP w ramach konkursu wiedzy – na przykładzie Kompanii Węglowej S.A.

Data: Czwartek 21.02.2013

Sesja: SESJA JUBILEUSZOWA Kompanii Węglowej S.A. – Teatr SŁOWACKIEGO

Godzina/Sala: 15:00 - 15:30 - Teatr SŁOWACKIEGO


Tytuł: Promowanie wiedzy z zakresu BHP przy pomocy aplikacji internetowej do przeprowadzania testów ze znajomości przepisów BHP w ramach konkursu wiedzy – na przykładzie Kompanii Węglowej S.A.

Autorzy: Andrzej Pakura - Kompania Węglowa S.A.

Streszczenie:
Materiały:

Materiały video: video

Partnerzy: