Człowiek i środowisko – efektywna gospodarka odpadami

Informacje

Data: Wtorek 19.02.2013

Godzina/Sala: 14:00 - 19:00 - E

Prowadzący: Eugeniusz J. Sobczyk – IGSMiE PAN, Piotr Wojtacha - WUG

Galeria zdjęć z sesji
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
14:00 - 14:15 Beata B. Kłopotek - MŚ, Eugeniusz J. Sobczyk - IGSMiE PAN Prawne aspekty gospodarki skałą płonną w kopalniach węgla kamiennego video
14:15 - 14:30 Piotr Wojtacha - WUG Gospodarka odpadami wydobywczymi w zakładach górniczych video
14:30 - 14:45 Artur Dyczko - IGSMiE PAN Techniczne aspekty i możliwość ograniczenia skały płonnej w kopalniach węgla kamiennego
14:45 - 15:15 Michał Kopacz, Piotr Saługa - IGSMiE PAN Ekonomiczne aspekty gospodarki skałą płonną w kopalniach węgla kamiennego video
15:15 - 15:30 Krzysztof Galos - IGSMiE PAN Obecne i perspektywiczne kierunki wykorzystania skały płonnej z kopalń węgla kamiennego w Polsce video
15:30 - 16:00 DYSKUSJA
16:00 - 16:30 PRZERWA KAWOWA
16:30 - 16:45 Marek Uszko, Remigiusz Ziarno, Andrzej Ciurkot - Kompania Węglowa SA Gospodarka odpadami wydobywczymi w kopalniach Kompanii Węglowej SA video
16:45 - 17:00 Zbigniew Gruszka, Ewa Wojakowska - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Gospodarka skałą płonną w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA video
17:00 - 17:15 Jerzy Wróbel, Andrzej Fraś, Rafał Przystaś - PKW SA, Jan J. Hycnar - Ecocoal Consulting Center Gospodarka odpadami poprodukcyjnymi w kopalniach Południowego Koncernu Węglowego SA video
17:15 - 17:30 Zbigniew Stopa, Laura Łyszczarz, Małgorzata Kamińska – Wawryszuk - LW Bogdanka Gospodarka skałą płonną w Lubelskim Węglu „Bogdanka” SA. video
17:30 - 17:45 Grzegorz Falkus - Katowicki Holding Węglowy SA Gospodarka skałą płonną w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA
17:45 - 18:00 S. Salli - National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine Ecological aspects of anthracite mines reserves complete development
18:00 - 18:30 DYSKUSJA

Partnerzy: