Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności branży górniczej w Polsce

Informacje

Data: Wtorek 19.02.2013

Godzina/Sala: 09:45 - 18:00 - D

Prowadzący: Michał Kopacz – IGSMiE PAN, Arkadiusz Kustra - AGH, Marian Turek – Główny Instytut Górnictwa

Galeria zdjęć z sesji
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
09:45 - 10:00 Arkadiusz Kustra - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WPROWADZENIE DO SESJI: Materialne i niematerialne czynniki kreowania wartości w górnictwie video
10:00 - 10:15 Robert Sroka - Accreo Taxand Sp. z o.o. Standardy raportowania wartości oparte na raportach zrównoważonych biznesowych video
10:15 - 10:30 Sebastian Ćwik - Katowicki Holding Węglowy S.A. Zrównoważony rozwój w kontekście strategicznych celów biznesowych na przykładzie KHW video
10:30 - 10:45 Dyskusja
10:45 - 11:15 Przerwa kawowa
11:15 - 11:30 Arkadiusz Kustra - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WPROWADZENIE DO SESJI: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw górniczych w warunkach spowolnienia gospodarczego – sposoby, zasady
11:30 - 11:45 Elżbieta Królikowska, Jacek Pytel - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Finansowanie działalności górniczej w grupie kapitałowej o charakterze operacyjnym na przykładzie JSW SA video
11:45 - 12:00 Maciej Koński - KGHM Polska Miedź S.A. Finansowanie projektów geologiczno-górniczych w górnictwie światowym w warunkach kryzysu video
12:00 - 12:15 Robert Ranosz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Koszty kapitałów własnych przedsiębiorstw górniczych notowanych na GPW SA video
12:15 - 12:30 Michał Kopacz - IGSMiE PAN Dobór stopy dyskontowej projektów geologiczno-górniczych na podstawie oszacowania zmienności parametrów jakościowych złoża video
12:30 - 12:45 Dariusz Bernacki - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Korzyści posiadania statutu spółki giełdowej dla przedsiębiorstw górniczych na przykładzie JSW SA video
12:45 - 13:00 Dyskusja
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 14:15 Marian Turek - Główny Instytut Górnictwa Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie górniczym – istotny czynnik wzrostu konkurencyjności video
14:15 - 14:30 Robert Marzec, Waldemar Beuch, Katarzyna Pitura - ARP S.A. w Katowicach Koszty produkcji węgla kamiennego w latach 2003 – 2011 wobec wahań koniunktury gospodarczej video
14:30 - 14:45 Barbara Kowal - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Ocena strategiczna przedsiębiorstw górniczych przy wykorzystaniu strategicznej karty dokonań video
14:45 - 15:00 Krzysztof Korytko, Jacek Pytel - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Wdrożenie usprawnień controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie górniczym – metodologia i uwarunkowania na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A video
15:00 - 15:15 Jacek Pytel - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Controlling inwestycji jako system wspomagający realizację celów w przedsiębiorstwie wydobywczo - przetwórczym na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.”, video
15:15 - 15:30 Aron J. Kudelski-Lichtenberg - PRG Linter S.A. Controlling kosztów usług górniczych w firmie PRG Linter S.A. video
15:30 - 16:00 Dyskusja
16:00 - 16:30 Przerwa kawowa
16:30 - 16:45 Tomasz Rędzia - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Rozwój projektów górniczych typu brownfield na przykładzie JSW SA
16:45 - 17:00 Edyta Brzychczy - Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica Wyzwania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie górniczym video
17:00 - 17:15 Łukasz Stelmach - KGHM Polska Miedź S.A. Podatek górniczy - wpływ na strategię i działania Spółki na przykładzie KGHM SA video
17:15 - 17:30 Sylwia Jarosławska-Sobór - Główny Instytut Górnictwa Relacje ze społecznościami lokalnymi; szanse i ryzyka na drodze realizacji strategicznych celów przedsiębiorstw górniczych video
17:30 - 18:00 DYSKUSJA, ZAKOŃCZENIE SESJI

Partnerzy: