Eksploatacja złóż w warunkach zagrożeń naturalnych

Informacje

Data: środa 20.02.2013

Godzina/Sala: 14:00 - 16:30 - E

Prowadzący: Zbigniew Burtan - AGH

Galeria zdjęć z sesji
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
14:00 - 14:15 Grzegorz Mutke, Adam Lurka - Główny Instytut Górnictwa, Aleksandra Pierzyna - KWK Bobrek-Centrum, Adam Barański - Kompania Węglowa S.A. Ścianowy (oddziałowy) system obserwacji sejsmologicznej dla rejonu ściany 6 w pokładzie 510 w KWK Bobrek-Centrum video
14:15 - 14:30 Jan Butra, Rafał Dębkowski - KGHM Cuprum sp. z o.o. CBR, Daniel Pawelus - Instytut Górnictwa, Politechnika Warszawska, Stefan Laskownicki - KGHM Polska Miedź S.A. Określenie parametrów pola naprężeń w kopalni Rudna na podstawie badań in-situ video
14:30 - 14:45 Adrian Gołda, Grzegorz Śladowski, Krzysztof Wieczorek - Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Ziemowit" Analiza mechanizmów wstrząsów górotworu z rejonu stref uskokowych – doświadczenia KWK „Ziemowit”. video
14:45 - 15:00 Andrzej Malesza, Wojciech Tetla - Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Bobrek-Centrum" Skuteczność działań profilaktycznych podczas eksploatacji pokładu 510 warstwa dolna ścianami 8 i 6 w warunkach silnego zagrożenia tąpaniami” video
15:00 - 15:15 Mariusz Tuszkiewicz, Tomasz Goliwąs - KWK Sośnica- Makoszowy Projektowanie rozcinki oraz eksploatacja II-giej warstwy pokładu 504 ścianą q100 o wysokim zagrożeniu pożarowym video
15:15 - 15:30 Tadeusz Kabza, Marek Widera - Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Rydułtowy-Anna Analiza wpływu zmiany rozcinki ścian w rejonie E1 w pokładzie 703/1 w KWK Rydułtowy-Anna video
15:30 - 15:45 Wojciech Szymiczek, Grzegorz Szuba, Jan Drogoś, Krzysztof Wawrzynek - Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK "Halemba-Wirek" Techniczne i ekonomiczne aspekty sposobu rozcięcia i eksploatacji pokładu 418/1 w partii F na poziomie 830m w KWK "Halemba-Wirek" video
15:45 - 16:00 Elżbieta Królikowska - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Badanie jakości górotworu w otoczeniu wyrobisk górniczych z wykorzystaniem wybranych metod pomiarowych
16:00 - 16:15 DYSKUSJA
16:15 - 16:30 PRZERWA KAWOWA

Partnerzy: