Geomatyka górnicza – miejsce standaryzacji w działaniach KGHM PM SA

Informacje

Data: środa 20.02.2013

Godzina/Sala: 17:30 - 19:00 - A

Prowadzący: Artur Krawczyk - AGH, Artur Dyczko – IGSMiE PAN, Dariusz Grzegorek – KGHM Polska Miedź SA

Galeria zdjęć z sesji
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
17:45 - 18:00 Paweł Kosydor - KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Integracja danych z centralnego zasobu mapowego (CZM) i Systemu Informacji o Terenie (SIoT) pod katem dyrektywy INSPIRE video
18:00 - 18:15 Krzysztof Hołodnik - KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Praktyczne doświadczenia w budowie modelu strukturalno – jakościowego złoża miedzi - podstawy budowy przyszłych harmonogramów produkcji górniczej video
18:15 - 18:30 Leszek Sitarczyk - KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Wykorzystanie metajęzyka XML do wymiany danych i integracji aplikacji w KGHM PM SA
18:30 - 18:45 Wojciech Kaczmarek - KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Litologia szczegółowa w geologicznej bazie danych KGHM PM SA video
18:45 - 19:00 Robert Leszczyński - KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Współdzielenie danych w bazie danych geologicznych (BDG) – stan obecny i perspektywy rozwoju
19:00 - Paulina Lewińska - AGH, Kamil Maciuk - AGH, Łukasz Borowski - AGH Analiza wyników wyznaczenia przemieszczeń pionowych z wykorzystaniem sygnałów GLONASS na przykładzie symulowanej niecki obniżeniowej

Partnerzy: