Metan – narastające zagrożenie dla efektywnej eksploatacji węgla

Informacje

Data: Wtorek 19.02.2013

Godzina/Sala: 08:30 - 13:00 - E

Prowadzący: Nikodem Szlązak - AGH

ProwadzącyOpiekun: ZOK

Galeria zdjęć z sesji
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
08:30 - 09:00 Nikodem Szlązak - Akademia Górniczo-Hutnicza Metan - aktualne problemy – wprowadzenie do sesji video
09:00 - 09:15 Andrzej Tor - Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Antoni Jakubów - JSW SA Wzrost efektywności odmetanowania w kopalniach JSW S.A. – ograniczenia, działania. video
09:15 - 09:30 Czesław Kubaczka - KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Nikodem Szlązak - Akademia Górniczo-Hutnicza Zmiany wydzielania metanu w czasie prowadzenia eksploatacji ściany w pokładach metanowych video
09:30 - 09:45 Marek Uszko - Kompania Węglowa S.A., Leszek Kloc - Kompania Węglowa S.A., Ireneusz Stanecki - Kompania Węglowa S.A. Odmetanowanie wyprzedzające – działanie podnoszące stopień bezpieczeństwa pracy video
09:45 - 10:00 Jerzy Berger - Zakład Odmetanowania Koaplń ZOK Sp. z o. o., J. Markiewicz - Zakład Odmetanowania Koaplń ZOK Sp. z o. o., Artur Badylak - Zakład Odmetanowania Koaplń ZOK Sp. z o. o. Uwarunkowania i ograniczenia techniczne wzrostu efektywności odmetanowania. video
10:00 - 10:15 Grzegorz Płonka - Katowicki Holding Węglowy SA Zagrożenie metanowe w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA - stan aktualny, prognoza oraz działania prowadzące do zwiększenia efektywności odmetanowania video
10:15 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 11:00 Jerzy Markiewicz - Zakład Odmetanowania Kopalń ZOK Sp. z o. o., Ewa Bałuk-Kaczor - Zakład Odmetanowania Kopalń ZOK Sp. z o. o., Marcin Młyński - Zakład Odmetanowania Koaplń ZOK Sp. z o. o. Analiza porównawcza wyników oznaczeń metanonośności w otworach badawczych i wyrobiskach korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego video
11:00 - 11:15 Marek Celmer - KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Ruch „Jas-Mos”, Mieczysław Lubryka - KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Ruch „Jas-Mos”, Zygfryd Jaksa - KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Ruch „Jas-Mos”, Andrzej Tor - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Dobór profilaktyki metanowo-pożarowej w aspekcie uwarunkowań górniczo-geologicznych w celu likwidacji zagrożenia pożarowego w rejonie ściany 24 w pokł. 505/2 w partii W3 w JSW S.A. KWK „Jas-Mos” (aktualnie KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” video
11:15 - 11:30 Jerzy Berger - Zakład Odmetanowania Kopalń ZOK Sp. z o. o., Mariusz Wilkosz - Katowicki Holding Węglowy S.A., Robert Łaskuda - KHW SA KWK Mysłowice -Wesoła, Grzegorz Motyczyński - KHW SA KWK Myslowice -Wesoła Doświadczenia w prowadzeniu odmetanowania na przykładzie ściany 514 w pokładzie 501Az w KWK "Mysłowice - Wesoła" video
11:30 - 11:45 Adam Mirek - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice, Dariusz Katan - Wyższy Urząd Górniczy, Katowice Zagrożenie metanowe w polskim górnictwie węgla kamiennego w ostatnim dwudziestoleciu i perspektywy kształtowania się poziomu tego zagrożenia w najbliższych latach video
11:45 - 12:00 Artur Badylak - Zakład Odmetanowania Kopalń ZOK Sp. z o. o., Marcin Krawczyk - Zakład Odmetanowania Kopalń ZOK Sp. z o. o., Zbigniew Wojtala - Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o., Bronisław Gaj - Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o. Eksploatacja ściany 160 w pokładzie 314/2 i 315 przy przewietrzaniu systemem na "U" w aspekcie zagrożenia metanowego w PG "Silesia" video
12:00 - 12:15 Zbigniew Laskowski - KWK Staszic-Murcki, Tomasz Cudny - KWK Staszic-Murcki Wzrost efektywności odmetanowania jako warunek poprawy bezpieczeństwa pracy w ścianie Zb-s przewietrzanej systemem na „U”. video
12:15 - 12:30 Artur Zemlik - KWK Brzeszcze, Janusz Adamowicz - KWK Brzeszcze Ocena stosowania systemu z tzw chodnikiem wygrodzeniowym jako działania obniżającego skalę zagrożenia metanowego. video
12:30 - 12:45 Tadeusz Sztefka - KWK Prognozowanie wydzielania metanu do ścian przy urabianiu strugiem
12:45 - 13:00 Marek Szarafiński - Kompania Węglowa SA, Leszek Kloc - Kompania Węglowa SA Stan aktualny i perspektywy zagrożenia metanowego w kopalniach KW S.A. – działania zwiększające efektywność odmetanowania. video
- DYSKUSJA
13:00 - 14:00 OBIAD

Partnerzy: