Zarządzanie bezpieczeństwem w kopalniach

Informacje

Data: Czwartek 21.02.2013

Godzina/Sala: 09:00 - 13:00 - A

Prowadzący: Wojciech Magiera, Marek Jarczyk - WUG, Mirosław Bagiński - CSRG Bytom

Galeria zdjęć z sesji
Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
08:30 - 08:45 Dariusz Michalak, Łukasz Jaszczyk - Instytut Techniki Górniczej KOMAG Innowacyjne formy szkolenia pracowników zakładów górniczych video
08:45 - 09:00 Grzegorz Jurkiewicz - KWK Halemba-Wirek, Anna Morcinek-Słota - Politechnika Śląska Podniesienie poziomu kultury bezpieczeństwa w KWK „Halemba-Wirek” za pomocą odpowiednio dobranego cyklu szkoleń video
09:00 - 09:15 Krzysztof Kruszyński - KWK Halemba-Wirek Adaptacja zawodowa pracowników nowo zatrudnionych w KWK Halemba - Wirek z perspektywy psychologa zakładowego video
09:15 - 09:30 Iwona Chrószcz - Kompania Węglowa S.A. KWK Pokój Wzajemne relacje i komunikacja pomiędzy pracownikami odpowiedzialnymi za proces adaptacji zawodowej w KWK „Pokój” video
09:30 - 09:45 Katarzyna Cichy-Szczepańska - KWK Bobrek-Centrum Od czego zależy powodzenie adaptacji zawodowej, czynniki istotne po stronie przyjmowanego do pracy kandydata, udział psychologów w procedurze weryfikacji i doboru zawodowego video
09:45 - 10:00 Joanna Martyka - GiG, Andrzej Pakura, Anna Wiśniewska - Kompania Węglowa S.A. Zmiana kultury bezpieczeństwa jako cel nadrzędny profilaktyki zagrożeń technicznych w zakładach górniczych video
10:00 - 10:15 Krzysztof Słota, Zbigniew Slota - Politechnika Śląska-Wydział Górnictwa i Geologii, Adam Nowak, Jacek Wrodarczyk - CSRG Bytom S.A., Bytom, Jacek Wrodarczyk - Cen-Med. Sp. z o.o., Bytom Elementy poprawy bezpieczeństwa termicznego ratowników górniczych video
10:15 - 10:30 Stanisław Konsek, Czesław Mazurek, Łucjan Sobik, Andrzej Zimnol - Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Projektowanie dróg ucieczkowych w ścianach o długich wybiegach na przykładzie KWK "Jankowice" video
10:30 - 10:45 PRZERWA KAWOWA
10:45 - 11:00 Edward Cieślar, Robert Fojcik - Elektrometal S.A. System bezpieczeństwa indywidualnego górników oparty o lampę nahełmną Smartlight-12 i odbiornik MinSearch-08 video
11:00 - 11:15 Marina Zharkov - Prometgas.pl Generatory azotu - niezbędne zabezpieczenie w profilaktyce przeciwpożarowej w kopalniach video
11:15 - 11:30 Leonard Klabis, Andrzej Stradowski - Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Metody profilaktyki pożarowej w ścianie podsadzkowej prowadzonej w warunkach skojarzonych zagrożeń tąpaniami i pożarowego na przykładzie ściany 6 w pokładzie 510 w KWK „ Bobrek- Centrum” video
11:30 - 11:45 Adam Nowak, Zygmunt Ożóg, Wojciech Najman - Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Nowe standardy ćwiczeń sprawdzających prowadzonych w zmodernizowanej komorze CSRG S.A. w Bytomiu oraz ich monitoring w aspekcie rzeczywistej gotowości bojowej podczas akcji ratowniczej
11:45 - 12:00 Grzegorz Mutke - GIG, Maria Kozłowska - IG PAN WG 10 Infrastructure for Georesources - Grupa Robocza Projektu EPOS integrująca infrastrukturę badawczą sejsmicznóści indukowanej - program badań i rola Polski
12:00 - 13:00 OBIAD

Partnerzy: